پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه ارگونومی
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه ارگونومی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه ارگونومی دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

جهت تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه ای استفاده شد که در سال 1987 توسط ال.راكین روك و همکارانش در انستیتوی بهداشت حرفه ای در کشورهای نوردیک(کشورهای اسکاندیناوی) طراحی و به اجرا گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نوردیک معروف گردیده است . روایی و پایایی آن قبلا توسط اساتید دانشگاه علوم بهزیستی بوسیله دکترای فیزیولوژی غلامرضا آذری استادیار دانشگاه و امیرحسین داودیان طلب در پژوهش هایی که مربوط به استاندارد سازی پرسشنامه ارگونومی انجام داده است به اثبات رسیده است.

روی هم رفته دارای 46 سوال یاگویه میباشد و شامل9 سوال مشخصات فردی(سوال1 الی9) و 9سوال(ازسوال10الی18) درموردمیزان درد وسوزش وناراحتی درقسمتهای مختلف بدن كه این امتیاز میزان درد در نواحی بدن كه شامل قسمت های چپ و راست بدن می باشدرا مشخص می كند و8 سوال فردی از(سوال19الی26) درمورداختلالات اسکلتی به صورت بلی وخیروباز پاسخ و12سوال از (سوال27 الی 38) که نیازهای فیزیكی شغلی و 8 سوال از(سوال39 الی46) که نیازهای روانشناختی شغلی را می سنجد.

پایایی:

جدول ضریب آلفا برای پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه

تعداد سوالات

ضریب آلفای كرونباخ

ارگونومی

46

709 /0

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارگونومی برابر با 70/0 می باشد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی برابر با 79/0 می باشد ، بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.و سه پرسشنامه پژوهش از اعتبار خوبی برخوردار می باشد.

روایی:

در پژوهش های فوق جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته مورد نظر به ویژه استاد راهنما در این باره پرسیده شد و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.


L LakinrouK

پروپزال سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی

پروپزال سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

پروپزال سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

پروپزال سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعیشامل زیر میباشد

بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی1 ، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته – مستقل و…):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

بر اساس برآوردهای معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دستگاه متولی تأمین سلامت افراد جامعه ایران است، چهار اصل قانون اساسی به صورت مستقیم و 100 اصل از اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم با مقوله «سلامتی» در ارتباط هستند. قوانین سلامت به این اصول خلاصه نمی شود بلکه بخش زیادی از مصوبات و مواد قانونی اسناد و قوانین بالادستی کشور اعم از: سند چشم انداز ایران 1404، قوانین برنامه های پنجسالۀ توسعه ای کشور در ادوار تاریخی پس از انقلاب، قوانین عمومی و جاری همچون قوانین بودجه سالیانه و نقشه علمی کشور مربوط به این حوزه است. طبق این برآورد در کل 1000 قانون برای سلامت وجود دارد که کتابی 1500 صفحه را شامل می شود. قوانین جرایم پزشکی مصوب 1334 و قانون مواد غذایی و آشامیدنی مصوب سال 1347 اولین قوانین جامع در خصوص سلامت افراد جامعه بوده اند که در ایران به تصویب مجلس رسیده اند. حال سئوال مهم اینست که ارائه کنندگان (پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان و دندانپزشکان و همچنین متولیان بیمه) و گیرندگان خدمات سلامتی (یعنی مردم)، چقدر از این قوانین و حقوق مصرح افراد در آن آگاهی دارند؟ طبق اعلام متولیان دولتی سلامتی و مجلس شورای اسلامی، برنامه «پزشک خانواده» در طی دهه‌های گذشته اساسی ترین برنامه اصلاح نظام سلامت کشورهای دنیا بوده و حدود دو دهه است که به عنوان اساسی ترین برنامه اصلاح مشکلات بهداشتی و درمانی مردم ایران قانوناً به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. ولی آیا میزان آگاهی مردم، به عنوان ذینفعان اصلی برنامه، از این برنامه چقدر است؟ تشکیل پرونده الکتروینک سلامت که در بردارندۀ تمام اطلاعات سلامتی تمام افراد جامعه است، یک قانون بوده و اولین گام در راه اجرای کشورشمول برنامه عظیم پزشک خانواده است، ولی آیا مردم ایران از مفاد، نحوۀ تکمیل و چگونگی تشکیل این پرونده خبر دارند؟ میزان آشنایی شان با این پرونده چقدر است؟ نقش متولیان، مدیران، پزشکان و مجموعۀ ارائه دهندگان خدمات سلامتی در کشور در این خصوص چیست؟ کارکرد ویژه مطبوعات در این زمینه چیست؟ در این تحقیق قرار است به این سئوالات و سئوالات مشابه پاسخ داده شود.

پرسشنامه نگرش حرفه ای

پرسشنامه نگرش حرفه ای
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

پرسشنامه نگرش حرفه ای

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه نگرش حرفه ای دارای 2صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پایایی و روایی این پرسشنامه در سال 2013 درمدرسه راهنمایی دولتی ناحیه مالاكاند خیبر پاختونخوا پاكستان توسط احمد اقبال (بخش آموزش دانشگاه مالاكاند پاكستان) و سعید همدان (مدرسه تحقیقات آموزش از دانشگاه تكنولو‍ژ‍ی مالزیا) و زب آلام (بخش تحقیقات مدیریت دانشگاه مالاكاند) و صیحت اله (بخش علوم كامپیوتر مالاكاند) و خلیل الرحمان (دانشجوی دكترای آموزش از دانشگاه لاهور پاكستان) به اثبات رسیده است. اما در ادامه توسط محقق 18 سؤال انتخاب و تغییراتی در آن انجام داده است. این پرسشنامه 18 سوالی دارای یك مقیاس پنج امتیازی ( 1- خیلی موافقم 2– موافقم 3- نظری ندارم 4- مخالفم 5- خیلی مخالفم) از نوع لیكرت می باشد . در این پژوهش پایایی پرسشنامه نگرش حرفه ای کارکنان با استفاده از آلفای كرونباخ در نمونه 30 نفری محاسبه گردید. میزان آلفای كرونباخ پرسشنامه به صورت کلی 85/0 به دست آمده است.

پایایی:

جدول(3-1):ضریب آلفا برای سه پرسشنامه نگرش حرفه ای:

تعداد سوالات ضریب آلفای كرونباخ

نگرش حرفه ای 18 768 /0

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش حرفه ای برابر با 76/0 می باشد .بنابراین پرسشنامه های تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.

روایی:

در پژوهش های فوق جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته پرسیده شد و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.

پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز (1998)

پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز)1998)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز (1998)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز)1998) دارای 2 صفحه وبافرمت ورد

کینز بر اساس مدل نظری خود از سلامت اجتماعی، پرسشنامه سلامت اجتماعی را تهیه کرد و با استفاده از تحلیل عوامل تاییدی مدل 5 بعدی به کار رفته در پرسش­نامه خود را از نظر تجربی مورد تایید قرار داد. این پنج بعد انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی است این پنج بعد سلامت اجتماعی هر کدام دارای پنج گویه­ای است و در کل متغیر سلامت اجتماعی دارای 25 گویه است که توسط طیف 5 قسمتی لیکرت از کاملا”موافق تا کاملا”مخالف سنجیده شد. ابزار حاضر در بردارنده 5 مولفه، انسجام اجتماعی (سوالات 1- 5 )، پذیرش اجتماعی( 6- 10)، مشارکت اجتماعی( 11- 15 )، انطباق اجتماعی ( 16 – 20 )، شکوفایی اجتماعی ( 21 – 25 ) است. که 10 سوال آن (4- 12-13-14-15-16-17-18-22-23) به صورت معکوس نمره­گذاری می­شود.آلفای کرونباخ برای 25 گویه سلامت اجتماعی برابر81/0 محاسبه شده است.

پرسشنامه مقیاس امیدواری اشنایدر

مقیاس امیدواری اشنایدر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه مقیاس امیدواری اشنایدر

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس امیدواری اشنایدر دارای 4صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

مقیاس 12 عاملی امید اشنایدرتوسط اشنایدر 1991 (به نقل از اشنایدر وپترسون،2000) برای سنین 15 سال به بالاطراحی شده است وشامل دو خرده مقیاس گذرگاه وانگیزش میباشدومدت زمان کوتاهی 2 تا 5 دقیقه برای پاسخ دادن به ان کفایت میکند. برای پاسخ دادن به هرسوال، پیوستاری از 1 کاملامخالفم،2 مخالفم،3 کمی مخالفم،4 کمی موافقم،5 موافقم،6 کاملا موافقم درنظر گرفته شده است. سوالات 3,5,7,11 نمره گذاری نمیشوند و مربوط به حواس پرتی اند. سوالات 12,10,9,2 انگیزش میباشد. نمره امید حاصل جمع این دو خرده مقیاس است. بنابراین، مجموع نمرات میتواند بین 8 تا 32 قرار میگیرد. درپژوهشی که توسط گلزاری (1386) بر روی 660 دانش آموز دختردراستان تهران انجام شد، پایایی مقیاس امید اشنایدر با روش همسانی درونی 89%به دست امد. مقیاس امید با مقیاسهایی فرایند های روان شناختی مشابهی را میسنجند، همبستگی بالایی دارند. به عنوان مثال، نمرههای مقیاس امید به میزان 50 تا 60 درصد با مقیاس خوشبینی شییروکارورهمبستگی دارد. همچنین، نمرات این مقیاس با نمرات طبق نظرمتخصصان بالینی، روایی سیاهه افسردگی بک همبستگی منفی دارد. این مقیاس به روش روایی محتوانیز مورد تائید قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عبارتی که در نمره گذاری تاثیر نداشته اند در جدول نمره گذاری وارد نشده و فقط آزمودنی در پرسش نامه به آن جواب داده است.

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)دارای13صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پرسشنامه سازگاری بل به منظور پی بردن به موقعیت عمومی سازگاری فرد

سازنده بل در سال 1961 ساخته شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه160 سوال می باشد. زیر مقیاس ها عبارتند ازالف- سازگاری در خانه ب- سازگاری در سلامتی ج- سازگاری اجتماعی د- سازگاری عاطفی ه -سازگاری شغلی

نحوه نمره دهی و تجزیه و تحلیل به این صورت است هر که هر سوال از سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم تشکیل شده است. نمره بالاتر به معنی سازگاری پایین تر در این پرسشنامه می باشد.

این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسایل شخصی خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.

پرسشنامه تست TOVA

پرسشنامه تست TOVA
دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

پرسشنامه تست TOVA

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه تست TOVA

دارای 2صفحه وبا فرمت ورد

این آزمون جهت اندازه گیری توجه وتکانشگری این کودکان انجام گرفت .TOVA یک تست نرم افزاری است که هم برای تشخیص وهم برای ارزیابی پیشرفت درمان مؤثره ، در این تست هدف برنامه ، بیمار باید به هنگام ارائه محرک هدف ( تصویر هندسی ) را که می بیند دکمه ای را فشار دهد ، مدت زمان این آزمون برابر 20 دقیقه است . آزمون توآ چند ویژگی عمده دارد نخست اینکه از محرکهای دیداری ناوابسته به زبان استفاده شده ( یک مستطیل بزرگ یا یک مربع که بالا وپایین آن است ) .

دوم اینکه دارای دوشرط متفاوت است : ارائه کم محرک هدف 1 و ارائه زیاد محرک هدف 2 ، در نیمه اول آزمون ( ارائه کم محرک هدف ) نسبت به محرک غیر هدف 1 به 3 است ، یعنی محرک هدف بطور تصادفی وبطور متوسط پس از هر 3 بار محرک غیر هدف ارائه میگردد . لذا این نیمه خسته کننده وکسل کننده است و آزمودنی باید توجه زیادی بخرج دهد تا بدرستی محرک هدف کم ارائه شده را تشخیص دهد

پرسشنامه ماتریسهای پیشرونده ریون

پرسشنامه ماتریسهای پیشرونده ریون
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

پرسشنامه ماتریسهای پیشرونده ریون

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه ماتریسهای پیشرونده ریون دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

این آزمون برای ارزیابی هوش تهیه شده ودر ایران نیز هنجار یابی شده است . از این آزمون برای همتا سازی گروهها استفاده میشود.که در این پژوهش جهت اندازه گیری هوش کودکان ADHD استفاده گردید. این آزمون از 36 تصویر تشکیل شده بود که برای سنین 6 تا 14 سال قابل اجراست . مدت اجرای این آزمون 45 دقیقه میباشد .

87

هنجار سازی ریون با محاسبات ضریب آلفا کرنباخ مشخص شده و پایایی آن به روش باز آزمایی مورد آزمون قرار گرفت .و ضریب همبستگی دوبار اجرای آزمون محاسبه ومقدار آن 91 % بدست آمده ( بورس و ویگنا ، 2005 ) .

پروپزال بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل و شیوع استفاده از آن

پروپزال بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل و شیوع استفاده از آن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

پروپزال بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل و شیوع استفاده از آن

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

پروپزال بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل و شیوع استفاده از آن


شامل زیر میباشد

بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی1 ، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته – مستقل و…):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

بیان مساله:

یکی از روش های درمانی که سالها در درمان بسیاری از بیماری ها به کار گرفته شده طب مکمل[1] است. طب مکمل (که طب طبیعی، طب جایگزین یا غیر رسمی نیز خوانده می شود) در بیانیه سال 1978 سازمان بهداشت جهانی (WHO)[2] به طور خلاصه این گونه تعریف شده است: مجموعه تمام علوم نظری و عملی که در تشخیص طبی، پیشگیری و درمان بیماریهای جسمی، ذهنی و یا نابهنجاریهای اجتماعی به کار می رود به صورت گفتاری و نوشتاری از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است (بتاییان و همکاران، 1387).

طبق طبقه بندی مرکز ملی طب مکمل و جایگزین آمریکا، درمان های طب مکمل و جایگزین[3] (CAM) به پنج گروه اصلی تقسیم می شوند: 1. سیستم های پزشکی جایگزین[4]؛ سیستم های پزشکی کاملی هستند که براساس تئوری و عمل پایه ریزی شده اند، مانند هومئوپاتی، طب چینی، آیورودا و طبیعی درمانی[5]. 2. پزشکی بدن-ذهن[6]؛ پزشکی بدن –ذهن از تکنیک هایی استفاده می نماید که طراحی آن ها به گونه ای است که تونایی ذهن را برای تحت تاثیر قرار دادن عملکرد بدن افزایش می دهند، مانند مدیتیشن[7]، بیوفیدبک[8]،یوگا، هیپنوتیزم[9]، تای پی[10]، کی گانگ[11]. 3. درمان های برپایه ی بیولوژیک[12]؛ این گروه از درمان های طب مکمل از موادی که در طبیعت یافت می شوند مانند گیاهان، غذاها و ویتامین ها استفاده می کنند برخی از زیر شاخه های این گروه عبارتند از شلاتور درمانی[13] و استفاده از فراورده های طبیعی به جز ویتامین ها و مواد معدنی. 4. درمان از طریق حرکت دادن اعضای بدن[14]؛ این نوع درمان شامل حرکت یک یا گروهی از اعضای بدن است مانند کایروپراکتیک[15]، ماساژ درمانی[16] و حرکت درمانی. 5. انرژی درمانی[17]؛ در انرژی درمانی انرژی از راه دست فرد درمانگر به بدن فرد منتقل می شود تا فرد تعادل نرمال انرژی و نهایتا سلامت خود را به دست آورد(استون[18]، 2010).

تحقیقات علمی، اثربخشی و ایمنی تعدادی از روش های طب مکمل را به اثبات رسانیده است و اکنون از آنها به عنوان روش های تلفیقی یاد می گردد. سایر روش ها نیز، علی رغم مشخص نبودن مکانیسم اثر آنها و عدم وجود شواهد کافی برای اثبات اثربخشی آنها در مقایسه با روش های طب مدرن، توسط بسیاری از بیماران مورد استفاده قرار می گیرند (هاشم دباغیان، گوشه گیر، و سیادتی، 1387).

امروزه میل به طب سنتی و مکمل و استفاده بیشتر از طبیعت، توجهی جهانی است (پوسادوسکی[19]، آلوتبی[20] و ارنست[21]، 2012؛ پوسادسکی و ارنست، 2013؛ پوسادسکی و همکاران، 2013). از سال 2002 سازمان بهداشت جهانی توصیه به استفاده از این علوم بشری در کشورهای جهان نمود. هم اکنون نیز این نهاد، با توجه به اقبال جهانی در استفاده از این خدمات طبی، ضمن ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده، استراتژی 10 ساله ای از سال 2014 تا 2023 جهت ارتقای این مکاتب ارائه نموده است(سازمان بهداشت جهانی، 2014؛ به نقل از مظفر پور، شیر افکن، تقوی و میرزاپور، 1393).

دلایلی مثل پر هزینه بودن خدمات طب جدید، عدم رضایت از درمان های طب جدید بخصوص در رابطه با بیماری های مزمن، عوارض داروهای شیمیایی و … موجب گردیده تعداد زیادی از افراد و پزشکان در سال های اخیر از طب سنتی و مکمل استفاده نموده و یا سفارش به استفاده کرده اند(استوپی[22]، ترنتیر[23] و گیل[24] 2000؛ سیبرتی[25]، ادامز[26]، استوپی و یانگ[27]، 2003).[1] Complementary Medicine

[2] world health organizatio

[3] Complementary and Alternative Medicine (CAM)

[4] Alternative Medical Systems

[5] Naturopathy

[6] Mind-Body Medicine

[7] Meditation

[8] Biofeedback

[9] Hypnosis

[10] Tai Chi

[11] Qi Gong

[12]Biologic-based Therapy

[13] Chelation Therapy

[14]Manipulative and Body Based Practices

[15] Chiropractic

[16]Massage Therapy

[17] Energy Therapy

[18] Sutton, A. L

[19] Posadzki, P

[20] Alotaibi ,A

[21] Ernst, E

[22]Easthope, G

[23] Tranter, B

[24] Gill, G

[25] Sibbritt, D

[26] Adams, J

[27]Young, A

پرسشنامه تست N Back

پرسشنامه تست N Back
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

پرسشنامه تست N Back

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه تستN Back

دارای 2صفحه وبافرمت ورد

جهت اندازه گیری حافظه فعال از آزمون نرم افزاری N-BACK که بصورت یک بازی است استفاده شد . در اصل این تست تمرین هایی جهت تقویت حافظه فعال هستند ، این تست اولین بار توسط وین کریچنر 3 در سال 1958 معرفی شد .

نکته اصلی در آنها بخاطر سپردن توالی الگوها وسمبل ها ویا حروفی است که یک به یک به آزمودنی نشان داده میشوند. حالا برحسب اینکه چه شکلی یا حرفی … قرار میگیرد ، باید همان تعداد سمبل قبل تر را شناسایی کند . و پس از شناسایی باید دکمه position match فشار دهد و یا اگر صدای حروفی دوبارتکرار شد فرد باید دکمه audio match فشار دهد.

وگرنه در هردو حالت از وی امتیاز کم میگردد . این آزمون به طور گسترده برای سنجش عملکرد لوب فروننتال مورد استفاده قرار گرفته است.