بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایران Power Quality

بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایرانPower Quality
دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 5184 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 378

بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایران Power Quality

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایرانPower Quality

فهرست مطالب

عناوین

صفحه

فصل اول: مفاهیم و تعاریف

1-1- مقدمه

1

1-2- تعریف كیفیت برق

3

1-3- كیفیت ولتاژ

5

1-4- رده بندی عمومی مسائل كیفیت توان

5

1-5- گذرا

8

1-6 تغییرات بلند مدت ولتاژ

9

1-7- تغییرات كوتاه مدت ولتاژ

10

1-8- عدم تعادل ولتاژ

11

1-9- اعوجاج در شكل موج

13

1-10- نوسان ولتاژ

13

1-11- تغییرات فركانس قدرت

14

فصل دوم :پدیده های گذرا

2-1- مقدمه

16

2-2- اضافه ولتاژهای گذرا

16

2-3- انواع موج ضربه ای با انرژی زیاد

20

2-4- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا

21

2-5- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت ….

23

2-6- توصیه ها و راهكارهای اجرایی در مقابله ….

24

فصل سوم : فلش و قطعی ولتاژ

3-1- مقدمه

33

3-2- علل ایجاد منش ولتاژ

34

3-3- تخمین مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ

34

3-7- رابطه بین فلش ولتاژ و عملكرد تجهیزات

40

3-8- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ

46

فصل چهارم : تغییرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فركانس

4-1- تغییرات بلند مدت ولتاژ

51

4-2- عدم تعادل ولتاژ

54

4-3- تغییرات فركانس

58

فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فلیكر)

5-1- تشریح پدیده نوسان ولتاژ

63

5-2- عوامل بوجود آورنده فلیكر ولتاژ

64

5-3-مشخصه های یك نوسان ولتاژ نمونه

65

5-5 مبانی فلیكر متر IEC

67

5-6- ارزیابی شاخص كوتاه مدت شدت فلیكر

69

5-7- ارزیابی شاخص بلند مدت شدت فلیكر

69

5-11- حدود مجاز فلیكر در سطوح مختلف ولتاژ

70

5-12- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ

71

5-14- نكاتی در خصوص اندازه گیری فلكیر

73

5-15- راه اندازهای موتورها

73

فصل ششم : هارمونیكها

6-1- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیكها

77

6-2- منابع تولید هارمونیك

82

6-3- اثر اعوجاج هارمونیكی بروی عملكرد تجهیزات و…

84

6-4- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیكی

85

6-5- شناسایی محل منابع هارمونیكی

91

6-6- مبانی كنترل هارمونیك ها

92

6-9- مقررات برخی از كشورها در رابطه ….

94

6-10- استاندارد مجاز هارمونیك ها در شبكه برق ایران

97

6-12- هارمونیك های میانی

104

فصل هفتم : قابلیت اطمینان

7-1- مقدمه

105

7-2- انواع ساختار شبكه های توزیع

107

7-3- انواع شبكه های توزیع از نظر ساختمان

114

7-4- قابلیت اطمینان در شبكه های توزیع

115

فصل هشتم : نكاتی در خصوص اندازه گیری كیفیت برق ، بازرسی و اطمینان از كیفیت آن

8-1- مقدمه

121

8-2- نیاز به مونیتورینگ در مسله كیفیت برق

121

8-3- مشخصات تجهیزات مشتركین و تاثیر كیفیت

125

8-4- تجهیزات مونیتورینگ كیفیت برق

132

8-5- چگونگی انتخاب ترانسیوسرها

134

8-6- تغذیه وسایل اندازه گیری

145

8-7- روشهای كاربرد دستگاههای مونیتورینگ

146

8-8- محل اندازه گیری و دریافت اطلاعات

151

8-9- نحوه اتصال مونیتورینگ كیفیت برق

155

8-10- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

157

8-11- طول دوره مونیتورینگ

162

8-12- تفسیر نتایج مونیتورینگ

163

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *