مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری
دسته بندی شیمی
فرمت فایل docx
حجم فایل 6993 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 216

مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیاتی در مورد حفاری

1-1 مقدمه

1

1-2 تاریخچه حفاری

3

1-3 واژه های اصلی مورد استفاده در حفاری

8

فصل دوم: گل حفاری

2-1 تاریخچه مختصری از گل حفاری

17

2-2 گل حفاری

23

2-3كاربرد و وظایف گل حفاری

29

2-4 خواص گل حفاری و نحوه اندازه گیری آنها

43

2-5 تركیب گل حفاری

53

2-6 روابط بین حجم و وزن مخصوص گل حفاری

63

2-7 تعداد بشكه گل حفاری حاصله از تعلیق رس درآب

65

فصل سوم: شناسایی موادشیمیایی و موارد استفاده آنها درگل حفاری

3-1 مواد وزن افزای گل حفاری

68

3-2 مواد گرانروی زا

74

3-3 مواد كنترل كننده صافاب گل

76

3-4 مواد كنترل كنندهPH

77

3-5 موادیكه جلوگیری از خورندگی می كنند

83

3-6 سایر مواد مصرفی گل حفاری

84

فصل چهارم: محاسبات مهندسی گل حفاری

4-1 محاسبه بالا آمدن گل از مته(ته چاه) تا سطح

90

4-2محاسبه زمان كامل گردش گل

91

97

95

4-3 محاسبه تهیه گل های اولیه

4-4 محاسبه كشتن چاه در هنگام وقوع جریان

4-5 اندازه گیریPH یا غلظت یون هیدروژن گل

92

فهرست مطالب

عنوان صفحه

4-6 اندازگیری قلیائیت

101

فصل پنجم: سیمان حفاری

5-1 آزمایش هایی كه بر روی سیمان حفاری انجام می شود

105

5-2 سیمانه كردن چاهها

109

5-3 تركیب سیمان چاههای حفاری

110

5-4 تاثیرات حرارت وفشار بر روی خواص سیمانها

113

5-5 انواع سیمانهای مورد استفاده در چاههای حفاری

115

5-6 اضافات سیمان

118

5-7 مواد تقدم دهنده بندش سیمان

118

5-8 مواد حجم افزا

123

5-9 آب آزاد

126

5-10 مصرف بنتونایت آبدیده در دوغاب سیمان

130

5-11 مواد وزن افزا

131

5-12 زمان نیم بند شدن سیمان

134

5-13 قوانین سرانگشتی

137

5-14 مهارآب روی

138

5-15 گرانروی

139

5-16 تولیدات شركت هالیبورتون

140

5-17 مواد تاخردهنده شركت هالیبورتون

143

5-18 مواد ضدكف

147

5-19 محاسبه مواد افزودنی به دوغاب سیمان

149

5-20 روشهای متداول برای سبك كردن وزن دوغاب سیمانهای حفاری

153

5-21 بنتونیت و روش افزودن آن به سیمان

153

5-22 مشخصات فیزیكی گیلسونیت و اثر آن بر روی خواص سیمان های كلاسA,D

155

فهرست مطالب

عنوان صفحه

5-23 اثر بنتونیت بر روی خواص سیمان های كلاسD,A

156

5-24 نتیجه گیری

157

فصل ششم:بنتونیت

6-1 مقدمه

161

6-2 ژئوشیمی

163

6-3 كانی های مهم بنتونیت

164

6-4 انواع بنتونیت ها از دیدگاه صنعتی

164

6-5 ژنزبنتونیت

164

6-6 روشهای فرآوری

165

6-7 موارد استفاده

166

6-8 وضعیت تولید و فرآوری بنتونیت در ایران

178

6-9 معادن عمده بنتونیت

181

فصل هفتم: باریت

7-1 مقدمه

183

7-2 تاریخچه باریت

184

7-3 مشخصات عمومی باریت

187

7-4 معادن عمده باریت

188

7-5 موارد استفاده

189

7-6 بازیافت باریت

205

7-7 جایگزین ها

205

7-8 ذخایر باریت

206

منابع و ماخذ

210

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *