کتاب اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل zip
حجم فایل 1659 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

کتاب اقتصاد کلان

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب (اقتصاد کلان) در (152 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

تحقیق سرفصلهای اقتصاد كلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریك اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 388 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

تحقیق سرفصلهای اقتصاد كلان

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

سرفصلهای اقتصاد كلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریك اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یكی از مهمترین شكلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد كلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و كلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است كه در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر كلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد كلان مطالعه ی پدیده های كلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف كنندگان یك كالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید كنندگان یك كالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی كار در یك بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای كل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد كارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در كل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد كلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد كلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر “علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است.” اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیك به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیك عبارت از شناخت پدیده های فیزیكی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد كلان را نیز می توان چنین تعریف كرد: اقتصاد كلان عبارت از شناخت پدیده های كلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های كلان یا كلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد كلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب كاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مكمل یكدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد كلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا كلی است.
تعریف دوم: اقتصاد كلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای كلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشكیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی كارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد كلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های كلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
همان طور كه ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد كلان به طور ساده بیان شده است . در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد كلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد كلان ذكر شده است . اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد كلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذكر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد كلان كاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.
سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند . دسته ای از سیاست ها كوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سیاست گذاری های كوتاه مدت كلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناكه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند . در كنار اینگونه سیاست گذاری های كوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسیر حركت در بلند مدت ، اقتصاد با مشكلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود . كه این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت اقتصاد كلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می كند و اقتصاد كلان نیز بیش از هفت دهه نیست كه به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا كوتاه اقتصاد كلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریك پیدا كرده است . از طرف دیگر، شاید بتوان گفت كه یكی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است كه باعث درك بهتر مطالب اقتصاد كلان و كمك به حل مسائل آن می نماید.
تكته قابل ذكر دیگر آن است كه چون اقتصاد كلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح كل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد كلان از این نظر نیز اهمیت دارد.
به طور مثال، یكی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است . به همین لحاظ كارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درك عمیق روابط بین شاخص های كلی اقتصادی دارند. از آنجا كه تجزیه و تحلیل شاخص های كلی اقتصادی در تئوری اقتصاد كلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد كلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا كند.
اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد كلانعبارتند از :
الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف كلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیكاری، ارتباط اقتصادی و مالی یك جامعه با سایر جوامع و ……….
ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.

تحقیق در مورد اقتصاد کلان

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز شد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

تحقیق در مورد اقتصاد کلان

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

اقتصاد کلان

مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز شد. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شكوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، كشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نكرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی كردند. البته گاهی نیز حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در كشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه، شكاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از كشورها در جهان شكل گیرند: 1. كشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای)، این شكاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه كرد كه «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در كشورهای پیشرفته و كشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌كردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حركت مثبت این ملل، تلقی كردند.
به هر تقدیر این كه كدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینكه در هر نقطه از جهان، كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویكرد مناسب برای كشور خودمان یاری خواهد كرد
اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد كلان
هنگامی كه قیمت یك CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز كرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در كشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد كلان برویم.
اقتصاد كلان چیست؟
علم اقتصاد كلان، مطالعه رفتار كل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تكیه می كند. لازم به ذكر نیست كه اقتصاد كلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی كه میزان سلامت كل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.
متخصصان اقتصاد كلان تلاش می كنند شرایط اقتصادی را پیش بینی كنند تا به مصرف كنندگان شركت ها و دولت ها كمك كنند بهتر تصمیم بگیرند.
مصرف كنندگان مایلند بدانند خرید كالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا كرد یا هزینه استقراض چقدر است
شركت ها برای فهمیدن این كه آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف كنندگان پول كافی برای خرید محصولات دارند یا كالاها در فروشگاه ها خاك خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد كلان استفاده می كنند.
دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد كلان استفاده می كنند.
تحلیل اقتصاد كلان عمومابر سه چیز تمركز می كند: تولید ملی ( (National Output بیكاری و تورم.
تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )
بازده Out put( )كه مهم ترین مفهوم اقتصاد كلان است به معنای كل كالاها و خدماتی است كه بازده یك كشور تولید می كند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت كلی یك اقتصاد در زمانی مشخص است.
در اقتصاد كلان هنگامی كه بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد كه تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلكه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.
تنها نقطه ضعف GDP این است كه چون اطلاعات پس از یك دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اكنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد كلان یك معیار بسیار مهم است. هنگامی كه مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه كرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درك معنای دوره های تجاری كه بین دوره های ركود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده كنند.
با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری كه ممكن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف كنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم. بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه كرد و از این طریق می توان فهمید كدام كشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و كدام ضعیف هستند. سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده كنند. اما لازم به ذكر است كه آنچه باعث تغییر رفتار مصرف كنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور كامل پیش بینی كرد.
بیكاری
نرخ بیكاری به متخصصان اقتصاد كلان می گوید، چه میزان از افراد در كل نیروی كار قادر نیستند شغل پیدا كنند. این متخصصان معتقدند هنگامی كه تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می كند، نرخ بیكاری پایین می آید. این بدان دلیل است كه رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن كار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.
تورم
سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد كلان، نرخ تورم است كه نرخ رشد قیمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود. شاخص بهای كالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل كننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهای كالاهای مصرفی، قیمت كنونی سبدی منتخب از كالاها و خدمات را كه دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد. تعدیل كننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض كنیم كه قیمت های كالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعدیل كننده GDP معمولادر یك جهت حركت می كنند و كمتر از یك درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف
نهایتاآنچه تولید را تعیین می كند تقاضاست. تقاضا نیز از سوی مصرف كنندگان دولت حاصل می شود. البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی كند چه مقدار تولید وجود داشته است. آنچه مصرف كنندگان تقاضا می كنند لزوماآن چیزی نیست كه آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف كنندگان نیز باید اندازه گیری شود. این مقدار پولی است كه پس از پرداخت مالیات برای خرج كردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.
برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد كارگران نیز باید اندازه گیری شود.
دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق كه كاركنان برای آن كار می كنند و میزان پولی كه كارفرما مایل است برای حفظ كارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیكاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعكس هنگام كاهش نرخ بیكاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین كرده و نوعی تعادل ایجاد می كند. اما برای تحرك عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانك های مركزی كل پولی را كه در یك اقتصاد در گردش است چاپ می كنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص كننده میزان پولی است كه در اقتصاد به آن نیاز است. برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می كنند كه كل مبادلات را مشخص می سازد.

مقاله در مورد اقتصاد کلان

مقاله در مورد اقتصاد کلان
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 347 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

مقاله در مورد اقتصاد کلان

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

*مقاله در مورد اقتصاد کلان*


اقتصاد كلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریك اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یكی از مهمترین شكلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد كلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و كلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است كه در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر كلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد كلان مطالعه ی پدیده های كلی اقتصاد است.

به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف كنندگان یك كالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید كنندگان یك كالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی كار در یك بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای كل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد كارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در كل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد كلان است.

قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد كلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر “علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است.” اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیك به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیك عبارت از شناخت پدیده های فیزیكی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.

اقتصاد كلان را نیز می توان چنین تعریف كرد: اقتصاد كلان عبارت از شناخت پدیده های كلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های كلان یا كلی اقتصادی است.

در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد كلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب كاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مكمل یكدیگر نیز می باشند.

تعریف اول: اقتصاد كلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا كلی است.

تعریف دوم: اقتصاد كلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای كلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشكیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی كارگران شاغل در اقتصاد.

تعریف سوم: اقتصاد كلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های كلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.

مقاله درباره شركای منطقه‌ای ایران و امكان تشكیل هسته مركزی

مقاله درباره ی شركای منطقه‌ای ایران و امكان تشكیل هسته مركزی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

مقاله درباره شركای منطقه‌ای ایران و امكان تشكیل هسته مركزی

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

*مقاله درباره ی شركای منطقه‌ای ایران و امكان تشكیل هسته مركزی*

چكیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای كه ایران واقع شده است، دو تشكل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همكاری اقتصادی“ و ”شورای همكاری خلیج فارس“ قرار دارند كه بالقوه می‌توانند شركای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت كلی كشورهای عضو دو تشكل مذكور نشان می‌دهد كه بین این كشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشكاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امكان تشكیل هسته مركزی یك همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع كه یكایك اعضای دو تشكل مورد بحث، بازیگرانی موثر، كارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشكیل یك هسته مركزی، كشورهایی را شناسایی نمود كه دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد كلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشكیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد كلان بین‌الملل مؤثر در تشكیل هسته مركزی یك همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب كشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی كشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی كشورها با هدف تشكیل هسته مركزی یك همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور كلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش كشور عربستان سعودی، ایران، تركیه، قزاقستان، پاكستان و امارات متحده عربی مناسبترین كشورها جهت تشكیل هسته مركزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.


مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یك مقوله صرفاً ملی نیست و كشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امكانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و كار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است كه امروزه پیش روی تمامی كشورها بویژه ممالك در حال توسعه و به طور اخص كشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و كار در سطح رفتار كشورها در نظام بین‌الملل، كاركردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است كه كشورها به كمك تركیبی از امكانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌كنند. در دومین لایه، كشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه كه لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای كشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است كه كشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه كه مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترك كشورهایی است كه ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتكا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند كه به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درك و شناخت هر مرحله از توسعه كشورها می‌تواند مشخص كند كه برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وكاری باید سود جست.

مقاله درباره سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

مقاله درباره ی سرمایه ونقش ان در رشد اقتصادی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله درباره سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

*مقاله درباره ی سرمایه ونقش ان در رشد اقتصادی*

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اكثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینكه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی كار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست كه آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا كشور‌هایی با سرمایه كم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نكته دیگر در اقتصاد كلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی كه جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و … صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند كه كالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی كشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلك شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشكیل سرمایه به عنوان فاكتور مهم اقتصادی برای هر كشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشكیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی كار بیكار، بكار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند كه غالبا یكی از منابع مهم تأمین وجوه تشكیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذكر است در كشورهایی كه از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در كشورهای توسعه یافته باعث شده كه منابع مالی عظیمی در اختیار شركتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این كشورها به گسترده می باشد كه به عنوان (بانكها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاك سرمایه شركتها یكی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شركت می باشد كه بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاك سرمایه شركتها بخشی از درآمد شركت می باشد كه در شركت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی كشورهای یافته قوی اما در كشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در كشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در كشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق كسری بودجه می باشد كه از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یكی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد كه با توجه به وضعیت اقلیمی ممكن است كشور محصولات كشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،… صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یكی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد كه استفاده از آن ممكن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بكارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممكن است بخشی از این وام در سیستم بانكی كشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند كه مجموع این عوامل باعث می شده كه بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یكی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد كه به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینكه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تكنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل كشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد كه شركتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در كوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث كاهش سرمایه و ارز در كشورهای سرمایه پذیر می شوند.

کتاب تئوری اقتصاد کلان

کتاب تئوری اقتصاد کلان
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل zip
حجم فایل 1638 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

کتاب تئوری اقتصاد کلان

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب (تئوری اقتصاد کلان) در (152 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

کتاب اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل zip
حجم فایل 1659 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

کتاب اقتصاد کلان

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب (اقتصاد کلان) در (152 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”