تحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد این مفهوم به دو شكل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود در پس اندازه مالی سرمایه های پراكنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر زمین، مسكن، جواهرات و صرف می شود
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 154 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

تحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پیشگفتار:

یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شكل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراكنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسكن، جواهرات و… صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشاركت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریك بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به كمك پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 كشور از 20 كشوری كه از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 كشور از 20 كشوری كه كمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد كه رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین كننده می باشد. از آنجا كه بیمه های عمر وپس اندازه نیز یكی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشكیل می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از كاركردهای كلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.

هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امكان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكیم اقتصاد خانواده می شود.

با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:

1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امكان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را كاهش خواهد داد.

2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه كه خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.

3-تورم: یكی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را كند می كند.

4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده كه خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یكی از مهم ترین عوامل در رویكرد مردم به این بیمه را شكل می دهد.

5-ارائه طرح‌های مناسب و كارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شكل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و كار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم كند.

با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه كشور كه رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در كشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.

این امید می رود كه با تحقق ظرفیت های جدید ، شكل گیری شركتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی كشور باشیم .

در این پژوهش سعی بر آن است كه بیمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا شاید با توسعه آن راههای رونق اقتصادی در كشور فراهم آید .


مقدمه :

اصولاً انواع بیمه یك نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می كند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممكن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این كار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین كند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد . كه این مورد نیز با دریافت بیمه نامه های عمر به شرط حیات عملی خواهد بود . در بیمه عمر و پس انداز اهداف یاد شده به كاملترین شكل وجود دارند ، یعنی عمر و پس انداز هم باعث تأمین آتیه باز ماندگان بیمه شده می شود و هم یك نوع سرمایه را ایجاد می كند . اصولاً در انواع رشته‌های بیمه ، تعهد بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به این معنا كه باید شرایطی خاص كه در بیمه نامه قید شده حادث شود تا منجر به ایفای وظیفه از سوی شركت بیمه گردد .

در بیمه عمر و پس انداز اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت كند و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه می باشد كه وابسته به پرداخت حق بیمه در سر رسید های مقرر خواهد بود . بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این كه دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده ، مشكلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد . و دارای عنصر پس انداز و تشكیل سرمایه نیز می باشد كه عنصر بسیار با ارزشی است . در این بیمه بخش زیادی از حق بیمه ها توسط بیمه گر پس انداز می شود كه در نهایت این پس‌اندازها در پایان مدت بیمه نامه ، سرمایه بیمه را تشكیل می دهد . شركتهای بیمه می توانند سرمایه گذاری های خوبی را با این ذخیره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادی در سطح اقتصاد كلان كمك كنند .

توسعه بیمه های عمر بویژه بیمه های عمر انفرادی در كشور ما قبل از انقلاب شكوهمند اسلامی به هیچ وجه چشمگیر نبود و در سالهای 60 تا 62 بیمه آسیا حدود 1000 فقره از این بیمه نامه صادر كرد. ولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره فنی آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

در سالهای 74-73 بیمه آسیا با همكاری بیمه مركزی به فكر توسعه این رشته افتاد و بالاخره به این نتیجه رسیدند كه نرخ بهره فنی باید تغییر كند تا كاهش قابل توجهی در حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزاران ایجاد شود. تغییر نرخ از 6% به حدود 16% منجر به این كاهش گردید و از آنجا كه نرخ بهره فنی 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاری داشت تحول جدیدی دربیمه نامه های عمر و پس انداز بوجود آمد.

بیان مسئله:

در مورد بیمه‌های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه‌های عمر آسان‌تر خواهد بود. یك عضو جامعه تا زمانی كه نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده‌اش چه كاربردی دارند، انگیزه كافی برای خرید آن را ندارد.

پس مسئله نخست: تبیین نیازهای اقتصادی از طریق شیوه های مناسب است. نمی دانیم كه آینده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن یك اهرم حمایتی برای خانواده مثل پدیدن ازیك بلندی است. جامعه جهانی به سرعت به پیر شدن نزدیك می‌شود یعنی بهداشت مناسب، درمانی كارا، تغذیه خوب به تدریج جامعه را به سوی امید به زندگی طولانی سوق می دهد. پیر بودن جمعیت یك معضل اقتصادی برای جامعه است. بر اساس نموداری كه جامعه مستمری بگیر قاره آسیا در آن مورد بررسی قرار گرفته است حجم عظیمی از جمعیت كشور ژاپن در سال 2025م مستمری دریافت می كنند.

به طور كلی فروش بیمه های عمر، یك سری عوامل زنجیره ای را در جامعه ایجاد می كند.

تأمین نیاز یك حالت غریزی است. این مورد باید تقویت شود. یك كودك به محض این كه دستش را نزدیك آتش می برد، به طور خودكار آن را پس می كشد. تلاش برای تأمین در برابر عوامل تهدید كنندة خارجی یك غریزه است. كمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجی است كه موجب تهدید زندگی می شود. چرا یك شهروند ایرانی كه در سن 65 سالگی بازنشسته می شود باید دوباره كار كند؟‌ اما یك شهروند ژاپنی در سن 65 سالگی كه بازنشسته می شود، ساكش را بر می دارد و دور دنیا را می گردد و از باقی عمرش لذت می برد. علت این تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نیازهای اقتصادی ما است. یكی از آثار تبعی بیمه عمر و پس انداز قبولاندن این مسئله به انسانهاست كه این نیاز، نیازی است غریزی. بدترین حالت برای انسان این است كه معیارها و استانداردهای زندگی اش تغییر كند. پس باید غریزه ای را كه در وجود تك تك مان وجود دارد برای صیانت اقتصادی، خود را تقویت نموده و بدانیم كه در مراحل مختلف زندگی چه نیازی داریم.

مورد بعدی سرمایه است. مردم ما تمایل چندانی به پس انداز ندارند. به دلیل این كه در فرهنگ اجتماعی عده‌ای از مردم تأكید شده است؛ هر آن كس كه دندان دهد نان دهد. به نظر من این طرز فكرصحیح نمی باشد انسان تا كار و كوشش نكند و آینده نگر نباشد سرنوشتش عرض نمی شود. باید در زمانی كه توان كار و امكان فعالیت دارد و دچار فشارهای اقتصادی دوران پیری نشده به فكر پس انداز باشد. وقتی انسان عادت به پس انداز نداشته باشد سرمایه ای را هم نمی تواند گردآوری كند، پس اندازهای كوچك وقتی درسیستم بانكی قرار گیرند برای بانك مؤثر خواهند بود در حالی كه پس‌اندازهای بانكی با بیمه عمر و پس‌انداز تفاوت دارند.

شخص اگر یك حساب بانكی دربانك بازكرده و فوت نماید، مانده حساب پس‌انداز متوفی به وارث او مسترد می گردد، ولی در بیمه عمر و پس‌انداز اگر اولین مبلغ قسط به بیمه‌گر پرداخت شده و فوت نمود،‌سرمایه ثبت شده در بیمه نامه كه قبلاً خریده شده است به وارث بیمه‌گزار پرداخت می گردد. اولین اثر درتأمین و گردآوری سرمایه، جنبه اقتصادی آن است. بدین ترتیب كه حق بیمه‌ها موجب تشكیل سرمایه در شركت بیمه می شود و امكان سرمایه‌گذاری را ایجاب می كند.

امیدورایم شركتهای بیمه به انباشتن ذخایر خود در حساب بانكها تحت عنوان سپرده های سرمایه‌گذاری اقدام نكند زیرا سودهای حاصله ازآن سپرده سرمایه‌گذاری ها تكافوی مقابله با تورم را نخواهد كرد.

كل حق بیمه دریافت شده توسط 11 كشور جنوب شرقی آسیا، 680 میلیون دلار است. حدود 440 میلیون دلار از این رقم مربوط به حق بیمه عمر می‌باشد كه نزدیك به 82 درصد آنرا فقط كشور ژاپن ایجاد می كند. یعنی ژاپن‌ها در طول یك دوره 30 سال از غیر ممكن، ممكن ساخته‌اند. آثار تبعی گردآوری سرمایه به شركت بیمه باز می گردد، سرمایه‌گذاری تولید كار و فروش باز خورهای زنجیره ای هستند كه در اقتصاد كشور تولید می شود. یكی از آثار سرمایه گذاری مقابله با تورم است. اگر بیمه نامه عمر وپس‌انداز به نحو صحیحی طراحی شده باشد (به عبارتی ارزشهای افزوده و سود حاصل از آن در نظرگرفته شده باشد) با تورم مقابله می كند.

محصولات كه شركت بیمه طراحی می كند باید جوابگوی نیازهای جامعه باشد. یكی از مشكلات موجود در اقتصاد كشورما تورم است. بیمه نامه ها باید قابلیت كافی داشته باشند تا فروشندگان بتوانند مزایای آن را كه متناسب با نیاز آحاد جامعه است توضیح دهند. انسانهای زیادی ممكن است به دلیل بیماریهای طولانی فوت كرده و به دلیل فقدان امكانات مالی، بدهی‌های بسیاری را برای فرزندان خود باقی بگذارنده از محل سرمایه بیمه عمر می توان هزینه‌های بیمارستانی، كفن و دفن، اقساط عقب مانده را پرداخت كرد. بنابراین بیمه عمرو پس انداز، هم درزمان حیات و هم در زمان فوت باعث تقویت منابع درآمد خانواده می‌شود.

در سوئیس سه ستون حفاظتی برای شهروندان وجود دارد. ستون اول بازنشتگی است.

دراین كشور بازنشستگی و مستمری پرداختی بر اساس نرخ تورم سالیانه می باشد، نرخ تورمی كه وقتی میزان آن از فردی سوئیس سئوال می شود؟ می گوید متأسفانه یك درصد . كشوری كه با در آمد سرانه50 هزار دلار در سال آحاد جامعه آن ثروتمندترین مردم جهان هستند. همین افراد به طور میانگین بین 2 تا 3 بیمه نامه دارند كه ستون دوم را تشكیل می دهد. ستون سوم هم تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی دركشورهای پیشرفته به این صورت است كه شخص در هنگام رسیدن به سن 65 سالگی تحت پوشش دولت قرار می گیرد، بدون این كه اجباراً برای دولت كار كرده باشد.

یك عامل مهم در رفع نگرانی های اقتصادی پس انداز كردن برای فرزندانمان می باشد. در كشور های توسعه یافته، هنگامی كه بچه ای متولد می شود، والدین بیمه نامه ای برای او می خرند و حدود 17 تا 18 هزار دلار را در مدت 15 سال پرداخت می كنند. زمان سر رسید بیمه نامه سن 65 سالگی اوست. و ارزش آن 5 میلیون دلار است. از زمانی كه او به سن بلوغ می رسد تا 65 سالگی جدولی ضمیمه بیمه نامه است كه ارزش نقدینگی آن را تعیین می‌كند. یعنی شخص در سن 25 سالگی ممكن است صاحب 500 هزار دلار شود. در كشورهای توسعه یافته با این گونه از فرزندان حمایت اقتصادی می شود. در حالی كه در كشور ما نمی توان چنین سرمای‌گذاری را به نام فرزندان كه همان بیمه عمر به شرط حیات است انجام داد.

در نهایت می توان گفت كه بیمه های عمر یكی از شاخصهای رفاه اجتماعی می باشند. هر جامعه ای كه در آن بیمه عمر از رشد خوبی برخوردار باشد، از نظر اقتصادی هم پیشرفته است. بیمه نامه های عمرو پس انداز باید با توجه به نیاز بازار سازماندهی می‌شود. زیرا كه امروزه انتظار بیمه گزاران از بیمه عمر و پس انداز با گذشته فرق كرده است. قبلاً صحبت از تأمین حداقل معیشت بود ولی امروزه بحث رفاه در ایام پیری مطرح است. به همین خاطر است كه از بیمه نامه های عمر و پس انداز در كشورهای آسیای جنوب شرقی و یا در كشورهای اروپای و آمریكای این قدر استقبال می شود. از طرفی سیستمهای اجتماعی دولتی، جوابگوی نیازهای بشر نمی باشند. یعنی تأمین اجتماعی نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهای پیشرفته هم تكافو نمی كند. وظیفه اینها تأمین حداقل برای بیمه گزاران است .

كسانی كه یك عمر كار كرده اند، یك مستمری بازنشستگی از تأمین اجتماعی دولت می گیرند. راه حال پیشنهادی، بیمه عمرو پس اندازاست. كه به عنوان طرحهای تكمیلی، دولتها مردم را به خرید بیمه نامه ای عمر تشویق می كنند. دولت سیاست تشویقی هم دارد و آن اعمال معافیتهای مالیاتی است.

اما تا زمانی كه این بیمه عمر تكمیلی در بازار سرمایه رقابت نباشد، كارایی لازم را ندارند.

بحث دیگر، محدودیت شركتهای بیمه با توجه به ساختار دولتی آنها است. آنها نمی توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری كنند. بازار سرمایه موجود مسائل خاصی را تحمیل كرده است یعنی ساختار بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی در مقایسه با سایر كشورها و برطبق آمار كارایی لازم را ندارد.

با توجه به مطالب گفته شده و بر اساس تجربه ای كه طی سالیان متمادی تقریباً از آغاز بیمه عمر و پس ‌انداز تاكنون در برخورد رودرور با بیمه گزاران كسب شده است باید گفت . استقبال هموطنان عزیز از بیمه‌های عمروپس انداز بسیار مناسب است. به خصوص اگر شركتهای بیمه به نیازهای آنان توجه نموده و مطابق خواسته های آنان بیمه عمر و پس ‌انداز را با مزایای متنوع ارائه نمایند.

با توجه به استقبال گسترده مردم و بیمه گزاران وظیفه شركتهای بیمه در آموزش فرهنگهای بیمه های عمر و پس ‌انداز وظیفه ای مهم و خطیر می باشد و بایستی آنها علاوه بر ارائه طرحهای متنوع با نرخ های حق بیمه مناسب، چه از نظر نرخ بهره فنی و چه از نظر نرخهای مرگ و میر به توسعه و گسترش خدمات خود نیز بپردازند. و تسهیلات بیشتری در خصوص جمع‌آوری اقساط حق بیمه و… را برای بیمه گزاران خود فراهم نمائید.

با توجه به شرایط اقتصادی كشور به نظر می رسد پرداخت مناسب و به موقع مشاركت در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری های مطمئن ذخایر ریاضی موجب تشویق بیمه‌گزاران به حفظ بیمه نامه های آنان گردیده و باعث افزایش تعداد بیمه‌نامه‌های عمر و پس ‌انداز نیز می گردد.

نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران

در زمینه بیمه و بخصوص حسابداری بیمه ای تحقیق و پژوهش كمی با توجه به اهمیت این رشته در ایران صورت پذیرفته است
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تحقیق در مورد نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران


مقدمه:
در زمینه بیمه و بخصوص حسابداری بیمه ای تحقیق و پژوهش كمی با توجه به اهمیت این رشته در ایران صورت پذیرفته است. موضوعی كه انتخاب نموده ام تا به حال در ایران تحقیقی مشابه آن صورت نپذیرفته است و با مراجعه به سایت های اینترنتی نیز مورد مشابه خارجی یافت نشد ، اما بر اساس مقتضیات تحقیق ، پیشینه تحقیقاتی كه در رابطه با حسابداری شركتهای بیمه و نزدیك به موضوع مورد بحث وجود دارد را به شرح ذیل ارائه می دهم .

موضوع 1- عنوان : حسابداری كارمزد منافع قرار دادهای اتكائی در شركتهای بیمه در ایران
تهیه كننده : خانم حلیمه خاتون موصلی – سال دفاع 1371
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی

فرضیه :
مفهوم تعهدی یكی از مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است . در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت و گزارش درآمدها و هزینه ها كارمزد منافع قرار دادهای اتكائی توسط شركتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این امر باعث نادیده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق درآمدها و هزینه در شركتهای مزبور گردیده است .

روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق بررسی مقررات و قوانین حاكم بر شركتهای بیمه ، بررسی صورتهای مالی شركتهای بیمه داخلی و خارجی و گزارشهای حسابرسی ، بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بطور عام و كارمزد منافع بطور خاص از منابع داخلی و خارجی و مصاحبه با متخصصین صنعت بیمه انجام شده است .

جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق كلیه شركتهای بیمه فعال در ایران می باشد . بدلیل آن كه نمونه انتخابی صد در صد جامعه می باشد نتیجتاً تشكیل جامعه آماری نمونه از نظر تطبیق آن با جامعه اصلی ، آزمون مورد ندارد .

روش تحقیق
روش استدلال در تحقیق مزبور روش قیاسی و استقرائی بوده و حول سه محور اصلی پایه گذاری شده است :
اف – بررس و مطالعه نظریات تئوری منابع داخلی و خارجی و قوانین
ب – نظر خواهی از اساتید و متخصصان صنعت بیمه و ترجمه و بررسی روشهای مورد عمل بیمه گران اتكائی بین المللی .
ج – بررسی روشهای مورد عمل شركتهای بیمه كشور ، گزارشهای حسابرسی، قرا ردادهای اتكائی و صورتحسابهای كارمزد منافع شركتهای بیمه داخل كشور.

نتیجه گیری :
تحقیق نشان می دهد كه شركتهای بیمه داخل كشور در خصوص گزارش كارمزد منافع قرار دادهای اتكائی مفهوم تعهدی را در نظر نمی گیرند و فرضیه مورد بررسی به شرح زیر اثبات گردیده است :
فرض تعهدی كه یكی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت گزارش درآمدها و هزینه ها ، كارمزد منافع توسط شركتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این باعث نایدده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق هزینه ها با درآمدها در شركتهای مزبور گردیده است .

موضوع 2 – عنوان : حسابداری بیمه های عمومی در ایران و مقایسه آن با استانداردهای موجود در انگلستان و امریكا

محقق : مرتضی كردمدانلو
سال دفاع : آذر ماه 1375
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشكده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

فرضیه اهم
نظام حسابداری بیمه های عمومی در شركتهای بیمه ایران منطبق با استانداردهای حسابداری شركتهای بیمه نیست .فرضیه فرعی :
امكان استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری در خصوص بیمه های عمومی در شركتهای بیمه ایرانی وجود دارد .

روش اثبات فرضیه
1- بررسی و مقایسه تطبیقی آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه در زمینه نظام حسابداری و گزارشگری بیمه های عمومی با استانداردهای موجود در انگلیس و آمریكا
2- ارزیابی صورتهای مالی شركتهای بیمه ایرانی در جهت قابلیت تطابق با استانداردهای بین المللی .

قلمرو تحقیق:
كلیه شركتهای بیمه موجود در ایران به استثناء سازمان تأمین اجتماعی

روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز موضوع تحقیق از طریق بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بررسی مصوبات و مقررات و قوانین حاكم بر شركتهای بیمه و بررسی صورتهای ملی آنها و همچنین مصاحبه با افراد متخصص در این زمینه بوده است .

روش تحقیق
روش استدلال در این تحقیق قیاسی بوده است . بررسی و مطالعه استانداردهای حسابداری مرجع حرفه ای دنیا در زمینه گزارشگری بیمه های عمومی و سپس مقایسه روشهای موجود و متداول در ایران و تعیین نقاط ضعف و قوت بر پایه روش قیاسی بوده است .

موضوع 3 – عنوان : حسابداری بیمه های عمر در ایران
محقق : خانم فرزانه نصیر زاده
سال دفاع : دی ماه 1371 – دانشگاه تهران – دانشكده مدیریت

فرضیه :
صورتهای مالی شركتهای بیمه عمر در ایران مطابق با استانداردهای حسابداری مربوط تهیه نمی شود .

محدوده و قلمرو تحقیق:
1- بررسی تئوریكی حسابداری بیمه عمر
2- بررسی وضعیت حسابداری بیمه در ایران
3- مطالعه تطبیقی بین حسابداری بیمه عمر در ایران و آمریكا و كانادا

قلمرو مكانی
این تحقیق پیرامون نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد و از آنجائی كه در ماده 1 قانون اداره شركتهای بیمه بیان شده شركتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز و دانا بصورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه ای در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی می باشند و با عنایت به این مطلب كه بیمه ایران ، بزرگترین شركت بیمه در ایران می باشد و از نظر حجم و قدرت فعالیت در زمینه بیمه عمر نسبت به سایر شركتهای بیمه تقدم دارد بیمه ایران و بیمه دانا كه صرفاً در زمینه بیمه اشخاص به فعالیت می پردازد به عنوان قلمرو تحقیق در نظر گرفته شده است.

روش تحقیق :
این تحقیق از دو بخش تئوری و عملی تشكیل شده است . در بخش اول آن كه جنبه تئوری دارد از كتابها و منابع فارسی و خارجی و آئین نامه ها و مقررات شورای عالی بیمه استفاده شده است .
بخش دوم جنبه عملی دارد و به بررسی وضعیت حسابداری شركتهای بیمه عمر در ایران می پردازد و در واقع بررسی مطالب كلی بخش اول در ایران می باشد كه شامل انجام مصاحبه با صاحبنظران و كارشناسان مالی شركتهای بیمه و بررسی سیستم حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد . در انجام مصاحبه سعی شده است با كارشناسان و مسئولین امر كه سالها در امور بیمه عمر اشتغال داشته و دارای تجارب مطمئن می باشند تماس گرفته شود تا با تصحیح و تكمیل اطلاعات بدست آمده بوسیله منابع معین نتایج صحیح و قابل اطمینانی بدست آید .

خلاصه پیشنهادات :
1- محاسبه هزنیه های مشاركت در منافع و سایر برآوردهائی كه در بیمه مورد استفاده قرار می گیرد برای بیمه های عمر ضروری می باشد .
2- باید از جداول مرگ و میر مربوط به كشور ایران برای محاسبه ذخایر ریاضی استفاده نمود و تعرفه ها و نرخهای بیمه مورد تجدید نظر قرا رگیرد .
3- از آنجائی كه یكی از اهداف اصلی صنعت بیمه هدایت كردن انبوه سرمایه است كه از جمع آوری حق بیمه ها بوجود می آید پیشنهاد می شود كه در تركیب مجموعه سرمایه گذاری های مؤسسه ، مدت، میزان ریسك نقد شوندگی و بازدهی مد نظر قرار گیرد و از هر گونه افراط و تفریط در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری خود داری شود و تركیب مجموعه سرمایه گذای ها با توجه به هدف های دراز مدت شركت تعیین شود و از تمركز رقم عمده ای از سرمایه در یك رشته خود دارری گردد .

نتیجه گیری :
ایجاد تركیبی از انواع سرمایه گذاری ها كه هم بتواند در مقابل تورم ارزش سرمایه را حفظ كند و هم سود معقولی را عاید نموده و جریان صحیحی را نیز برای نقدینگی برقرار كند مد نظر است .

موضوع شماره 4:
مقاله ای با عنوان تحلیلی بر استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی) در مجله حسابدار شماره 171 اردیبهشت 85 ارائه شده است كه توسط عباس هشی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و داریوش حسن زاده كارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده است . این مقاله در پاسخ به فراخوان سازمان حسابرسی جهت نظر خواهی و اخذ پیشنهادات به تحلیل استاندارد و ارائه نظرات و پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد . این مقاله در هر كدام از موارد زیر ابتدا بر حسب مورد به مفاد استاندارد در این باره اشاره نموده و سپس بادیدی انتقادی به ارائه نظرات و پیشنهاداتی اقدام نموده است و مواردی را كه از نظر نویسندگان در استاندارد نادیده گرفته شده و یا بطور كامل به آن پرداخته نشده است را ذكر می نماید . موارد مورد بحث عبارتند از :
1- ضرورت تدوین استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه
2- دامنه كاربرد استاندارد
3- وجه تمایز بین حسابداری در صنعت بیمه با حسابداری در صنایع دیگر
4- شناخت درآمد حق بیمه
5- حق بیمه عاید نشده
6- مخارج تحصیل ( فروش یا صدور بیمه نامه)
7- خسارت : الف : تلقی مبالغ دریافتی از بیمه گر اتكایی بابت خسارت به عنوان در آمد ، ب : سایر موضوعات
8- ذخیره تكمیلی
9- حق بیمه های اتكایی و موضوعات آن ، الف : بند 33 استاندارد ، ب : بند 35 استاندارد
10- موارد افشاء
11- استانداردهای بین المللی حسابداری
12- از منظر قوانین
13- اثرات مالی
14- سایر پیشنهادها : 1- اتكایی واگذاری صد در صد 2- مواردی كه جریان نقدی عایدی نباشد

تحقیق بیمه حمایت و پس انداز

هدف اصلی بیمه زندگی حمایت از افراد به هنگام مضیقه مالی است خانواده ها و وابستگان آنها می دانند ، چنانچه نان آور خانواده به طور كامل بیمه شده باشد ، در صورت مرگ ناگهانی وی ، خانواده با كاهش درآمد مواجه نخواهد شد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

تحقیق بیمه حمایت و پس انداز

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

بیمه حمایت و پس انداز

بیمه حمایت و پس انداز

هدف اصلی بیمه زندگی حمایت از افراد به هنگام مضیقه مالی است . خانواده ها و وابستگان آنها می دانند ، چنانچه نان آور خانواده به طور كامل بیمه شده باشد ، در صورت مرگ ناگهانی وی ، خانواده با كاهش درآمد مواجه نخواهد شد .

اما روی دیگر بیمه زندگی ، مزیت ممتاز این بیمه نامه در استفاده از آن به صورت نوعی پس انداز است . بیمه های زندگی براساس شرایط می توانند جچنبه حمایتی یا جنبه پس اندازی داشته باشند . با این حال بخش عمده ای از بیمه نامه های زندگی هر دو جنبه حمایتی و پس اندازی را دارند .

بیمه تمام عمر

در بیمه تمام عمر ، شركت بیمه تعهد می كند كه هر موقع بیمه شده فوت كند ، مبلغ توافق شده را به خانواده بیمه گذار یا افراد دیگری كه او معرفی كرده است پرداخت نماید .

حق بیمه به صورت سالیانه در تمام دوره زندگی پرداخت می شود . البته می توان حق بیمه را فقط تا هنگام بازنشستگی پرداخت كرد كه در این حالت مقدار حق بیمه هر سال بیشتر خواهد بود .

بیمه شده ممكن است تا مدت ها بعد از اخذ بیمه نامه زنده بماند و پولی از شركت بیمه دریافت نكند . از سوی دیگر امكان دارد كه بیمه شده 2 یا 3 روز بعد از دریافت بیمه نامه فوت كند . در این حالت تمام مبلغ توافق شده به خانواده وی یا افراد معرفی شده پرداخت خواهد شد .

بیمه عمر زمانی

در این بیمه كه به آن بیمه نامه موقت هم می گویند ، چنانچه بیمه شده در دوره زمانی مشخصی ( كه همان شرط بیمه نامه است ) فوت كند ، مبلغ توافق شده به بازماندگان پرداخت می شود . دوره زمانی شرط بیمه نامه ممكن است 10 ، 15 یا 20 سال باشد .

البته بیمه نامه هایی هم هستند كه برای دوره زمانی به كوتاهی یك ماه صادر می شوند . چنانچه بعد از دوره تعیین شده فرد بیمه شده هنوز زنده باشد ، هیچ پرداختی انجام نخواهد شد . بیمه عمر زمانی نوع بسیار ارزانی از بیمه های حمایتی است كه با حق بیمه اندكی ، بازماندگان برای مبالغ كلانی تحت پوشش قرار می گیرند .

اغلب مردم ، به این دلیل از بیمه عمر زمانی استفاده می كنند كه بچه هایشان در حال بزرگ شدن هستند یا این كه شغلی خطرناك دارند و ممكن است بر اثر رخدادی ناگوار خانواده آنها دچار مشكل شود . در بسیاری از مواقع ، این نوع بیمه به خاطر پرداختاقسام وام های دریافتی از بانكها یا دیگر سازمانها اخذ می شود تا در صورت فوت وام گیرنده ، بازماندگان با مشكل باز پرداخت وام مواجه نشوند .

از آن جا كه در صورت زنده ماندن فرد بیمه شده بعد از دوره تعیین شده پرداختی از طرف شركت بیمه صورت نمی گیرد ، حق بیمه این نوع بیمه از دیگر پوشش ها بسیار كمتر است .

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز یكی از راه های پس انداز برای آینده است و از همان زمانی كه بیمه نامه اخذ می شود ، بیمه گذار حمایت مالی خواهد داشت . مبلغ حق بیمه و مدت پرداخت آن براساس توافق تعیین می شود . برای مثال ، در یك دوره زمانی 25 ساله ، هر سال مبلغی به شركت بیمه پرداخت خواهد شد و بعد از اتمام دوره كه موعد پرداخت نامیده می شود ، بیمه گر سرمایه مندرج در بیمه نامه را به بیمه گذار پرداخت خواهد كرد .

اغلب مردم این نوع بیمه را وسیله خوبی برای پس انداز می دانند ، اما در كنار پس انداز مزایای ارزشمند دیگری هم دارد . برای مثال ، چنانچه بیمه شده قبل از سررسید موعد پرداخت سرمایه بیمه نامه فوت كند ، دیگر حق بیمه ای پرداخت نمی شود و تمام سرمایه بیمه نامه به بازماندگان فرد بیمه شده پرداخت خواهد شد .

بیمه نامه های همراه با مشاركت در منافع و بدون مشاركت در منافع

بیمه نامه همراه با مشاركت در منافع به بیمه گذار امكان می دهد كه در سود سرمایه گذاریهای شركت بیمه سهیم شود . این سود هر سال به اسم اضافه درآمد به سرمایه بیمه نامه افزوده می شود . به محض اضافه شدن این سودها به بیمه نامه ، دیگر امكان انتقال یا برداشت آن وجود ندارد . هر چه سیاستهایسرمایه گذاری شركت بیمه موفق تر باشد ، اضافه درآمد بیشتری به سرمایه بیمه نامه ها افزوده خواهد شد .

ممكن است در برخی از سال ها اضافه درآمد وجود نداشته باشد اما در سالهای متمادی مبالغ در خور توجهی به سرمایه بیمه نامه ها اضافه می شود .

در بیمه نامه های بدون شركت در منافع نمی توان در سود شركت سهیم شد و سرمایه بیمه نامه به مقدار اولیه ثابت خواهد ماند .

بیمه نامه های تمام عمر و بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز را می توان به شكل بیمه نامه های همراه با مشاركت در منافع و بدون مشاركت در منافع صادر كرد .با این حال ، بیشتر بیمه نامه ها همراه با مشاركت در منافع هستند .

بیمه نامه های مقرری بیمه عمر ( سالیانه )

در بیمه نامه های مقرری بیمه عمر ،پرداخت مزایا به بیمه گذار از تاریخ توافق شده شروع می شود و به صورت دوره ای ادامه می یابد ، به بیان بهتر درآمدی منظم برای

بیمه گذار برقرار خواهد شد . چنانچه قبل از تاریخ توافق شده برای دریافت مزایای سالیانه ، بیمه شده فوت كند ، تمام حق بیمه ها به بیمه گذار برگشت داده می شود .

بعضی مواقع افراد ترجیح می دهند كه حق بیمه بیمه نامه های مقرری بیمه عمر را به طور یكجا بپردازند تا این كه بخواهند آن را به صورت دوره ای پرداخت كنند .

بیمه نامه های مستمری بیمه عمر ( ماهانه )

این بیمه نامه ها را ، هم كارفرما و هم آنهایی كه به طور مستقل شغل آزاد دارند می توانند خریداری كنند . حق بیمه ها در طول سال های شاغل بودن پرداخت می شود و سرمایه بیمه نامه ها به صورت مستمری از هنگام بازنشستگی به بیمه شده پرداخت می شود .

به جای دریافتی های ماهانه ، می توان سرمایه بیمه نامه را به صورت یكجا در هنگام بازنشستگی دریافت كرد . هم چنین ، می توان توافق نمود كه بعد از فوت بیمه شده مستمری به همسر وی پرداخت شود یا در صورتی كه بیمه شده قبل از بازنشستگی فوت كند شركت بیمه همه سرمایه را یكجا پرداخت كند .

مقدار مستمری قابل دریافت ، به مبلغ حق بیمه های پرداخت شده وهم چنین درآمد سرمایه گذاری كه از محل حق بیمه ها انجام گرفته وابسته است .

بیمه نامه های مستمری انفرادی ، برای افرادی كه مستقل هستند و شغل آزاد دارند ، اهمیت ویژه ای دارد ، زیرا آنان باید برای دوران بازنشستگی خود آینده نگری كنند

بیمه نامه های مستمری بسیار متنوع و به صورت گسترده ای انعطاف پذیرند و قابلیت تغییر شرایط دارند .

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا 2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه 5

قرارداد بیمه 8

بیمه نامه 11

تعهدات بیمه گذار 14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه 17

بیمه آتش سوزی 21

شکست شیشه 24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران 28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک 32

بیمه های مسئولیت مدنی 34

انواع بیمه مسئولیت مدنی 36

بیمه حمایت و پس انداز 57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز 58

فصل سوم

نمودار سازمانی بیمه آسیا 62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی 63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی 64

فصل چهارم

ثبت اسناد هزینه 68

ثبت اسناد مطالبات 68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها 68

گرفتن استعلام از پرونده ها 69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک 69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک 69

تهیه صورت مغایرت بانکی 70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت 70

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه 72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی 73

منابع

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد این مفهوم به دو شكل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود
دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

فروشنده فایل

کد کاربری 15

یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شكل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراكنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسكن، جواهرات و… صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشاركت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریك بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به كمك پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 كشور از 20 كشوری كه از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 كشور از 20 كشوری كه كمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد كه رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین كننده می باشد. از آنجا كه بیمه های عمر وپس اندازه نیز یكی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشكیل می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از كاركردهای كلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.

هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امكان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكیم اقتصاد خانواده می شود.

با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:

1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امكان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را كاهش خواهد داد.

2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه كه خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.

3-تورم: یكی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را كند می كند.

4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده كه خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یكی از مهم ترین عوامل در رویكرد مردم به این بیمه را شكل می دهد.

5-ارائه طرح‌های مناسب و كارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شكل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و كار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم كند.

با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه كشور كه رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در كشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.

این امید می رود كه با تحقق ظرفیت های جدید ، شكل گیری شركتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی كشور باشیم .

در این پژوهش سعی بر آن است كه بیمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا شاید با توسعه آن راههای رونق اقتصادی در كشور فراهم آید .

فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 5

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. 7

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………. 14

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………. 19

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………. 22

روشهای مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………. 23

تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………….. 24

روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 25

قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………….. 25

متغیرهای عملیاتی……………………………………………………………………………… 26

محدودهایتهای تحقیق………………………………………………………………………… 26

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………… 28

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. 29