مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارشگری مالی و حسابرسی XBRL

مقدمه

ارائه گزارشات مالی آتی دیجیتالی خواهد بود، این سوال كه كدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد می باشد هنوز بدون جواب است. در حال حاضر، بیشتر ارائه اطلاعات مالی دیجیتال به زبان كد گذاری بهم پیوسته (HTML) می باشد، كه روش نمایش اطلاعات را كنترل می كند اما عدم شناسایی حجم، سودمندی آنرا كاهش می دهد. فرمت HTML بسادگی اجازه جستجو، آنالیز، یا دست كاری اطلاعات را نمی دهد.

زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) ابزاری از زبان كدگذاری قابل توسعه (XML) است كه به طور خاص برای گزارشگری مالی و تجاری طراحی شده است، كه به وسیلة كنسرسیومی از سازمانهای مالی رهبر، شركتهای حسابداری، تهیه كنندگان خدمات مالی، و شركتهای تكنولوژی گسترش می یابد. آن برای ایجاد گزارشهای مالی كه به سادگی در اینترنت منتقل شوند طراحی شده است. سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اتكا هستند كه بتواند به سرعت برای كمك به آنها در اخذ تصمیمات آگاهانه تحویل شود، و وب سایتهای شركت منابع حیاتی این اطلاعات هستند. XBRL این نیازها را برطرف می كند و سودمندی اطلاعات مالی را در اینترنت افزایش می دهد.

استفاده از XBRL،‌صورتهای مالی، اسناد وام بانكی، پرونده های مالیاتی تحویل شده از طریق اینترنت به مراجع قانونی، تحلیل گران، و اعتبارات به دست آمده سرمایه گذاران، را كدگذاری می كند. كارایی و اثربخشی افزایش می یابد برای اینكه داده های XBRL می‌توانند با بالاترین استقلال تكنولوژیكی و كمترین دخالت انسان مبادله شوند.

هدف XBRL:

XBRL داده ها را قادر می سازد كه به صورت الكترونیكی خوانده شوند، و در اسناد جایگزین گردآوری و توسط دیگر سیستمهای كامپیوتری خوانده شوند. در عین حال XBRL می تواند در تهیه صورتهای مالی و گزارشهای قابل خواندن توسط شخص نیز مورد استفاده قرار گیرد، مهم است بدانیم كه بزرگترین مزیت XBRL در قادر ساختن سیستمهای كامپیوتری در بازیابی داده ها به صورت مستقیم از اسناد جایگزین XBRL است. پس می توان داده ها را به شكلی كه نیازهای استفاده كنندگان خاص مثل تحلیل گران مالی یا مراجع قانونی را برطرف كند، سازماندهی كرد.

XBRL چگونه كار می كند؟

XBRL پیچیده است و شامل مولفه ها و اسناد گوناگون می باشد. اسناد خیلی مهم در فهم و استفاده. XBRL در فرآیند گزارشگری به شرح زیر است:

· مشخصات XBRL (Specification)

· طبقه بندی XBRL (Taxonomies)

· اسناد جایگزینی XBRL (Instance documents)

· اوراق نمونه (گزارشی) (Style sheets)

روابط بین این مولفه ها در نمودار زیر نمایش داده شده است.

گزارشات/ اوراق نمونه اسناد جایگزین طبقه بندی مشخصات XBRL XML

داده های برچسب زده شده

مشخصات XBRL (Specification) :

مشخصات XBRL یك نرم افزاری است كه اطلاعات مالی را برای استفاده كنندگان نرم افزار XBRL تشریح و تعریف می كند.

مشخصات XBRL فعلی ورژن 1/2 می باشد، كه در آوریل 2005 بوسیله گروه مشخصات XBRL منتشر شده است. آن یك تعریف تكنیكی از XBRL و چگونگی كار آن را بیان می كند و چارچوب آنرا شكل می دهد و جزئیات تركیب و محتوی طبقه بندی XBRL و اسناد جایگزین را بیان می كند.

اطلاعات در دیگر فرمتهای ناسازگار می توانند با استفاده از مشخصات در واحدهای مختلف با هم مقایسه شوند. استفاده از مشخصات محدود به صورتهای مالی نیست، آن برای گزارشگری دیجیتالی و ارائه جزئیات دفتر كل در آموزش، پرونده های قانونی و اطلاعات مالی هم می تواند استفاده شود.

طبقه بندی XBRL (Taxonomies):

طبقه بندی سندی است كه عناصر كلیدی (اعداد یا متن) را كه دربرگیرنده اسناد جایگزین XBRL برای نوع خاصی از گزارشگری مالی می باشد توضیح می دهد. طبقه بندیهای XBRL تعریف های استاندارد برای ارائه اطلاعات تجاری و گزارشات حسابداری هستند. اطلاعات مالی تهیه شده توسط XBRL به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه داده های حسابداری عطف می شود و XBRL برای كدگذاری آنها در یك مبنای استاندارد در طبقه بندی استفاده می شود.

بنابراین طبقه بندی یك فرهنگ لغتی است كه شامل تعاریف برچسبهای مورد استفاده می باشند. طبقه بندی شامل مفاهیم و روابط مورد استفاده در نوع خاصی از گزارشگری تجاری است و برای ایجاد پیوند با اسناد جایگزین و قادر ساختن آنها برای ایجاد گزارشها بكار می رود. چندین طبقه بندی منتشر شده است، كه از جمله آنها طبقه بندی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری كانادا و ایالات متحده یا استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) می باشند. یك طبقه بندی جدید كه منتشر شده طبقه بندی
XBRL GL (دفتر كل) می باشد، كه برچسب زنی حسابها را در سیستمهای متفاوت با تغییر پذیری داده ها راهنمایی می كند.

تعریف های داده در اسناد جایگزین و سرانجام در صورتهای مالی تهیه شده، از طبقه بندی مورد استفاده نشأت می گیرد. این طبقه بندی ها برای شناسایی مجموعه های ویژه ای از قواعد، مثل اصول پذیرفته شده حسابداری، یا فرمهای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی با مجوزهای قانونی بسط یافته اند. چندین طبقه بندی در حال حاضر در سطح جهان موجود می باشد كه ثبت الكترونیكی را براساس نیازمندیهای خاص نهادهای قانونی، مراجع مالیاتی یا دیگر دوایر و آژانسهای دولتی ممكن می سازند.

اسناد جایگزین XBRL (Instance Documents):

اسناد جایگزین از مجموعه ای از عناصر داده برچسب زده شده بر مبنای مفاهیم موجود در طبقه بندی مورد استفاده تشكیل شده است. اسناد جایگزین XBRL در ارائه داده های مالی بوسیلة برچسبها از یك یا چند طبقه بندی استفاده می شوند. برای مثال، یك سند جایگزین می تواند شامل گزارش سالانه یك شركت، درآمدهای تحقق یافته شركت، جزئیات دفتر كل شركت باشد.

صورتهای مالی تهیه شده در یك زمان معین:

وقتی XBRL برای تهیه صورتهای مالی در یك زمان معین به كار می رود، حسابرسان باید بر روشها و رویه های لازم در اجرای XBRL تمركز كنند. كنترلهای موجود در این رابطه نیاز به بازنگری و مستندسازی دارند، مثل اینكه آیا كنترلهای طبقه بندی مناسب، برچسب زنی داده ها و كامل بودن (بی نقصی) داده های برچسب زده شده اجرا می شود. بعلاوه، حسابرس اثربخشی كنترلها را نه فقط در كنترلهای بازنگری و روشهای تصویب، و شكل دادن یك نتیجه در مناسب بودن طبقه بندی، می آزماید. بعلاوه، حسابرس نیاز به آزمون برچسب زنی داده ها در كسب اطمینان از اینكه مناسب هستند و شامل تمام داده های لازم برای تولید صورتهای مالی موردنظر می باشند، دارد.
صورتهای مالی تهیه شده به صورت بلادرنگ:

وقتی صورتهای مالی با استفاده از XBRL بر مبنای بلادرنگ تهیه شده باشند، روشهای اضافی شامل كنترلهای اطمینان از بر مبنای پیوسته بودن، كامل بودن و دقت داده های برچسب زده شده در حین اینكه در حین اینكه تغییر یافته اند، نیاز است. بعضی كنترلها برای شناسایی و ارزیابی نیاز است. اگر سازمان، نظارت آنلاین و نرم افزار گزارش استثنا دارد می تواند برای عملیات اطمینان بخوبی بكار رود. روشهای حسابرسی پیوسته می تواند با انتخاب مفیدترین و مناسب ترین گزارشات استثنا كه حالات را نشان می دهد مثل تغییرات غیرمجاز در عناصر داده انتخابی برای توجه حسابرسان بسط یابند، نرم افزار حسابرسی دیگر هم شاید برای نظارت بر حالات انتخابی و گزارشات متناوب تولید شده به صورت فواصل تصادفی برای اهداف حسابرسی مستقر شود.

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

تاكنون كسی نتوانسته است یك ساختار مطلوب سرمایه ارائه كند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است كه نتایج آنها قابل توجه است.

شركتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداكثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شركت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شركت یكی از هزینه هایی است كه همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شركت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای كه مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شركت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای كه بتواند این هزینه را به حداقل برساند یكی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی كاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور كلی شركتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهكار پیش رو دارند:

1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2- تأمین مالی از طریق بكارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بكارگیری هر یك از راهكارهای بالا و یا هرگونه تركیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شركت ها می‎باشد. مباحث تئوریك بدنبال یافتن راهكاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شركت ها می‎باشد.

بكارگیری هر كدام از این راهكارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهكار اول همانگونه كه در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث كاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهكار دوم نیز علی رغم اینكه در ابتدا ارزش شركت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسك مالی شركت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شركت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شركتها كتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشكستگی شركتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشكستگی شركت ها دانست، در نتیجه در كتاب خود به این نتیجه رسید كه نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی كه درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. كتابهایی را كه دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شركت ها نوشت الگویی را به دست داد كه در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شركتهای بزرگ برای اعمال كنترل اقدام به خرید شركتهای كوچكتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی كاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا كند. نوسانات قیمت كالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد كه به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

ركود یا بحران اقتصادی كه در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشكستگی و تجدید ساختار سرمایه در شركتها پدید آمد، نقدینگی به شدت كاهش یافت و شركتها سعی كردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب كنند. مردم سپرده های خود را از بانكها پس گرفتند و بانكها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را كاهش دهند. قیمتها رو به كاهش گذاشت و شركتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول كافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مركزی در امور تجارت دخالت كند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و كنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شركتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شركتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می كرد كالاهایی تولید شوند كه فقط در هنگام جنگ كاربرد دارند و در هنگام صلح كاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شركتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شركتها بیشتر از طریق كمكهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شكوفایی اقتصادی، ترس از ركود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شركتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شركتها كمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شركتها و صنایعی كه در سطح ملی فعالیت می كردند باعث شد كه تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تكنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و كنترل شركتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، كاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینكه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است كه شركت باید تحصیل كند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، كماكان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است كه هدف شركت عبارتست از به حداكثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیكه هر شركت دارای ریسك و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یك از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند كه با ریسك مربوط متناسب باشد. پس شركت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد كند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداكثر رساندن ارزش شركت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی كنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه از ضرورات است.

كاربرد هزینه سرمایه را می‎توان بدین صورت عنوان نمود:

اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یك شركت از هزینه سرمایه ای آن بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسك این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

– از دست دادن كنترل عملیات شركت

در برخی موارد شركتها به قراردادهای وامی تن می دهد كه به موجب آن در صورتیكه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یك كرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شركتها را در استفاده از وام به عنوان یكی از عوامل تأمین مالی محتاط می كند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شركت همواره تلاش می كند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث كاهش توان استقراض شركت شده، انعطاف پذیری شركت را كاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

جدول شماره چهار به بررسی و جمع بندی عوامل داخلی موثر بر تركیب ساختار سرمایه می پرازد.

عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه

این عوامل، شامل آن دسته از عواملی می شوند كه از خارج واحد تجاری بر انتخاب بین حقوق صاحبان سهام یا بدهی به عنوان یك منبع جدید تأمین مالی تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1-سطح كلی فعالیت

اگر سطح كلی فعالیت یك رشته تجاری درحال رشد باشد، شركتهای آن صنف به منظور گسترش دامنه فعالیت خود نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. تلاش برای دستیابی به منابع مالی بلندمدت شركت را بسوی بازارهای مالی سوق می دهد. نمونه این وضعتیت در كشور خودمان وضعیت چندسال اخیر شركتهای خودروسازی است كه مكررا اقدام به انتشار سهام جدید و یا انتشار اوراق مشاركت نموده اند. از سوی دیگر افول یك صنعت ممكن است شركتها را مجبور كند فعالیتشان را متوقف كرده اقدام به باز خرید كردن سهام ممتاز و بازپرداخت بدهی كنند.

2- سطح نرخ بهره

نرخ بهره اوراق قرضه تابعی از تراكنش های میان عرضه و تقاضای پول در جامعه است. كمبود منابع مالی در میان سرمایه گذاران باعث افزایش نرخ بهره می گردد، در این حالت شركتها به جای اینكه سود سهام بین سهامداران توزیع كرده، برای تأمین مالی جید به سمت وامهای گران قیمت رو بیاورند، سعی در نگه داشتن منابع مالی در داخل شركت و دائمی كردن آنها از طریق تبدیل سود انباشته به سهام عادی می نمایند.

هنگامیكه به علت عرضه فراوان پول در جامعه نرخ بهره كاهش یابد شركتها با توزیع سود بین سهامداران برای تأمین مالی جدید اقدام به استقراض با نرخهای كمتر نموده به این ترتیب یك منبع تأمین مالی گران را توسط یك منبع تأمین مالی ارزان قیمت جایگزین كرده بدین ترتیب ارزش سهام خود را افزایش می دهند.

3- سطح قیمت سهام

هنگامیكه شركتی اقدام به انتشار سهام جدید می كند، انتظار دارد پول زیادی از محل فروش آن سهام به دست آورد. این امر هنگامی تحقق می یابد كه قیمت سهام در حد بالایی باشد یا به عبارت دیگر نسبت صرف سهام منتشره به ارزش سهام عادی قابل توجه باشد. در این حالت شركت هنگامیكه سهام عادی جدید منتشر می نماید مقدار زیادی پول از محل فروش تعداد كمی سهام به دست آورده است. در این شرایط نه تنها مشكل تأمین مالی شركت رفع شده، بازدهی سهام عادی نیز كاهش زیادی نیافته است.

اما هر گاه قیمت روز سهام عادی افول كند شركت سهام عددی منتشر نخواهد كرد. زیرا در این شرایط بریا به دست آوردن وجوه لازم می بایست تعداد بیشتری سهم عادی منتشر كند و این حجم بالای سهام منتشره باعث كاهش دوباره قیمت سهام خواهد شد كه برای جبران كاهش وصولی از این محل شركت می بایست باز هم سهام عادی منتشر كند تا بتواند نیازهای مالیت خود را مرتفع كند

4- دسترسی به بازارهای مالی (یا توانی شركت در دستیابی به وجود موجوددر بازار سرمایه)

بازارهای پول و سرمایه تحت تأثیر پدیده های گوناگون بطور مرتب دستخوش تغییرات می گردند. زمانی ممكن است پول فراوان در بازار موجود باشد و همه دارندگان منابع مالی (سرمایه گذاران) خواهان خرید سهام و یا اوراق قرضه باشند، در چنین شرایطی شركت به منظور رفع نیازهای مالی خود اقدام به انتشار سهام عادی و یا اوراق قرضه می كند تا بتواند از این خوان گسترده بیشترین بهره را ببرد، اما در شرایطی كه وجوه سرگردان بازار سرمایه كم شده، همه فروشنده سهام و اوراق قرضه باشند، (به علت طلا، موبایل و …) شركت برای دسترسی به منابع مالی مجبور به استفاده از بدهی های بانكها و مؤسسات اقتصادی وام دهنده می باشد. میزان و توان دسترسی به پولهای بازار سرمایه شركت را در انتخاب بین انتشار سهام جدید یا ایجاد بدهی راهنمایی می كند.

5- سیاست مالیات بر سود و بهره

سود متعلقه به سهام ممتاز و سهام عادی پس از محاسبه و كسر مالیات به سهامدار پرداغخت می شود. این امر باعث افزایش خالصه هزینه سرمایه شركتبرای این دو منبع مالی می گردد، حال آنكه ایجاد بدهی به خاطر وجود صرفه جویی های مالیاتی باعث كاهش خالص هزینه سرمایه برای شركت می گردد. به همین دلیل شركتها در انتخاب بین سهام ممتاز و بدهی اولویت را به بدهی داده، كمتر سهام ممتاز منتشر می نمایند.
دیدگاههای مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه كه پیش از این توضیح دادیم. هدف شركت افزایش ثروت صاحبان سهام عادی مالكان واقعی شركت هستند، می باشد. بنحویكه در انتخاب سیاستهای مرتبط با ساختار سرمایه شركتها مواره در راستای افزایش ثروت سهامداران خود دو دیدگاه ذیل را صرفنظر از راهكارها افزایش بدهی یا حقوق صاحبان سهام به منظور تأمین مالی پروژه‌های خود مدنظر قرار می دهند:

الف- دیدگاه نسبتهای مالی

ب- دیدگاه هزینه های مالی

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………… 1

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده …………………………………………………. 3

وام های ارتباطی شاخص ……………………………………………………………………………………………………….. 5

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا …………………………………………………………………………………………….. 8

پرداخت خسارت به بستانكار به وسیله واگذاری سرمایه ……………………………………………………… 13

بهره واقعی و دوره بهره …………………………………………………………………………………………………………… 16

ابزارهای مالی بكار برده شده در پول خارجی ( ارز) …………………………………………………………….. 18

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

مرجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

بهره و حسابداری تورم:

پیشگفتار:

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

جهت درك مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم كتاب در سال SNA1993 مراجعه كنیم كه پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراكی است كه ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در كنفرانس فعلی یك فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درك شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مكانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه كردن كار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یك نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و كمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را كه مورد توافق نمی باشند درك كنند و اصول كلی را به شرح زیر دنبال كنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا كشورهایی كه توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.

موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط كنتورها صورت گرفته اند كه می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنكه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است كه SNA1993 اكنون یك چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است كه بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.

در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یك نقطه آغاز مفید است.

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد كه عبارتند از تغییرات در حجم دارایی كه ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است كه ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می كند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.

همان طور كه مشخص است این یك قانون اصولی از SNA است كه در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یك حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.

اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است كه ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یك دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید كه قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.

به طور كل قیمت هر نوع كالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی كه مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می كند. قیمت یك واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر كند. یك سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یك با قیمت واحد گزارش شوند. یك سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یك باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر كند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.

جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممكن است بهتر است خاطر نشان شود كه قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد كرد. امروزه قیمت یك واحد از ارز ملی كه در m سال دریافت می شود می تواند تغییر كند زیرا قیمت جلو رو یك قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد كرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است كه به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.

پرداخت خسارت به بستانكار به وسیله واگذاری سرمایه

مقاله IARIW عنوان می كند كه پرداختی كه در دادن خسارت برای زیان سرمایه واقعی اخیر به بستانكار پرداخت می شود و اگذار نمی باشد كه در آن مقاله تعریف واگذاری از نقطه سیستم حسابهای دولتی نقل می شود بدین معنی كه : واگذاری به معامله ای( كاری) گفته می شود كه در آن واحد سازمانی، كالا، خدمات یا دارایی را برای واحدی دیگری تامین می كند بدون آنكه از هر واحد دومی چیزی همانند آن در فرم كالا ، دارایی یا خدمات دریافت كند (پاراگراف 131/10)

سپس مقاله IARIW بیان می كند كه همتای تعریف شده ای از افزایش ارزش دارایی ( به قول حسابداری تورم، سود واقعی) برای بدهكار وجود دارد.

بدهكار مبلغی را به بستانكار پرداخت می كند، از آن طرف روشن است كه هیچ كالا، خدمات یا دارایی بجای آن از طرف بستانكار دریافت نمی شود.

افزایش ارزش دارایی حالتی از كالا یا دارایی كه مالكیت آن در معامله از یك واحد به واحد دیگر منتقل می شود. یا حالتی از خدمات كه یك واحد برای واحد دیگر بتواند تأمین كند نمی باشد.

افزایش ارزش دارایی همانندی ندارد همان طور كه قبلاً بیان شد یكی از مهمترین دستاوردهای سیستم حساب های مالی 1993 موكد آن بود كه تغییرات مشخص در ارزش دارایی ها مربوط به معاملات نمی باشد و باید در متغیرات دیگر در حساب های دارایی ثبت شود. مهمترین قسمتی كه در تمرین افزایش ارزش های صوری وجود دارد این است كه نباید تصور شود كه افزایش ارزش دارایی می تواند بخشی از معامله باشد. بحثی كه در آن عنوان می كند مبلغ پرداختی به بستانكار نمی تواند واگذاری باشد چرا كه قرینه ای به صورت افزایش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد كاملاً ساختگی و جعلی می باشد.

البته هر واگذاری دلیل و علتی دارد، واگذاری ها بی جهت و متغیر نمی باشند. در وضعیت حاضر دلیلی كه بدهكار مبلغی را به بستانكار می پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناكر برای زیان سرمایه واقعی به خاطر عملی كه از بدهكار سر زده نمی باشد. بلكه به خاطر نرخ تورم بوده كه هیچ یك از طرفین كنترلی بر آن نداشته با این وجود بستانكار احتمالاً‌ انتظار مقداری تورم را در زمانی كه نرخ بهره وام تعیین می شده را داشته است.

در كل واگذاری در سیستم حسابهای دولتی معمولا شامل : پرداخت های خسارت به واحدهایی كه نوعی زیان را متحمل شده اند یا پرداخت مبلغ های خیریه به واحدهایی بانیازهای خاص می باشد.

پرداخت های خسارت بیمه به عنوان انتقال سرمایه جاری در نظر گرفته می شود چون از نقطه نظر دریافت ریسك، حق بیمه های شبكه ای و پرداخت های خسارات باید به عنوان كارهای جاری در نظر گرفته شود.

اما از نظر نقطه نظر سیاست حسابهای اقتصاد كلان نمی تواند به دو روش متفاوت طبقه بندی شود.

پارگراف 141/10 از سیستم حسابهای دولتی به طرز خاص بیان می كند پرداخت های خسارت برای ضرر یا زیان كه به وسیله سیاست های بیمه تحت پوشش قرار نگرفته باید تحت عنوان دیگر انتقال های سرمایه طبقه بندی شود (D99)

زمانی كه در حساب های درآمد سیستم حساب های دولتی بهره واقعی ثبت شده تا بهره صوری بهتر است طبقه جداگانه جدیدی از انتقال سرمایه تحت سرفصل عمومی انتقال های سرمایه ایجاد كرد. (D9)

همان طور كه قبلا ذكر شد پرداخت خسارت زیان سرمایه واقعی با مفهوم انتقال سرمایه در سیستم حساب های دولتی به طور كامل هماهنگ است چرا كه انتظار می رود مبلغ پرداختی ، برای بدست آوردن دارایی به منظور تامین ارزش سرمایه خالص و واقعی بستانكار به كار رود و نه به عنوان موجودی برای پرداخت خسارت ( پاراگراف 132/10 دیده شود)

در حالتی كه وام های مرتبط شاخص وجود دارد، انتقال به طور خودكار در وام ، سرمایه گذاری مجدد می باشد.

مقاله بررسی حسابداری دولتی

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

مقاله بررسی حسابداری دولتی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول) كلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریكا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در كشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یكی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مركز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأكید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در كشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل كشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی كه انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه كاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یك عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتكا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد كه منابع آنها را چگونه مصرف كرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امكانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور» می‌باشد كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره كل تمركز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات كشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات كشور را بعنوان حسابرس مستقل حكومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات كشور را مكلف نموده است كه كلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهای دولتی را رسیدگی كند تا اطمینان حاصل نماید كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملكرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان كه در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری كه ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مكلف به بكارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید كه از یك سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و كنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملكرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یكی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی كه بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارند تشكیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، كمیته امداد، شهرداری و . . . )، شركتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند.

4-انواع سازمانهای دولتی

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) كه شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

2-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی مانند شركتهای دولتی

نكته:حسابداری مورد عمل شركتهای دولتی بعنوان سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت شبیه شركتهای بازرگانی و تولیدی خصوصی است و تابع اصول و موازین و استانداردهای حسابداری بازرگانی است و موضوع این درس نیست و موضوع این درس منحصراً حسابداری دولت و سازمانهای دولتی مجری فعالیتهای غیرانتفاعی با تأكید بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.

نكته: دیوان محاسبات بموجب استفساریه شورای نگهبان فقط وظیفه حسابرسی دستگاههای اجرایی كه در بودجه كل كشور آورده می‌شود را دارد مانند وزارتخانه‌ها و شركتهای دولتی و بانكهای دولتی لیكن اجازه رسیدگی به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و . . . كه در بودجه كل كشور آورده نشده است را ندارد.

5-وجوه افتراق بخش دولتی و خصوصی:

1-انگیزه ایجاد: در بخش دولتی رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . می‌باشد لیكن در بخش خصوصی كسب سود می‌باشد.

2-مالكیت و سرمایه: در دستگاههای دولتی از مالكیت و سرمایه ذكری نشده لیكن در بخش خصوصی یكی از اركان اصلی اساسنامه میزان سرمایه و صاحبان سهام آن است.

3-منابع مالی: در بخش دولتی فروش منابع زیرزمینی مانند نفت و درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع مالی می‌باشد لیكن در بخش خصوصی سرمایه، وام دریافتی و درآمد موسسه یا شركت از مهمترین منابع مالی می‌باشد.

4-قوانین و مقررات: اهم قوانین حاكم بر دستگاههای اجرایی عبارتست از: الف) قانون محاسبات عمومی ب) قانون بودجه سالانه كل كشور ج) قوانین و مقررات استخدامی كشور د) قانون برنامه چهارم توسعه و . . . لیكن در بخش خصوصی اهم قوانین عبارت است از قانون تجارت و كار همچنین برخی از قوانین مانند قانون مالیاتهای مستقیم در هر دو بخش مشترك می‌باشد.

6- وجوه اشتراك بخش دولتی و خصوصی:

1- بخش دولتی و خصوصی مكمل یكدیگرند: به كمك هم چرخه‌های اقتصادی كشور را به حركت در می‌آوردند. بعنوان مثال بخش خصوصی منابع مالی دولت را از طریق پرداخت مالیات تأمین می‌كند و بخش دولتی با فراهم كردن امنیت در جامعه شرایط موجودیت بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.

2- منابع مالی محدود است: كه بر این اساس هر دو بخش جهت استفاده بهینه از آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند.

-اصطلاحات و مفاهیم حسابداری دولتی:

1-اعتبار: مبلغی است كه برای مصرف یا مصارفی معین بمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومی).

اعتبار مجوزی برای خرید نمی‌باشد بلكه اولاً باید اعتبار لازم تخصیص داده شود ثانیاً مراحل انجام خرج رعایت گردد و ثالثاً سایر قوانین و مقررات حاكم بر معاملات دولتی كاملاً رعایت گردد.

2-دیون بلامحل: بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب ناشی از رأی مراجع صالحه و یا انواع بدهی ناشی از خدمات انجام شده مانند آب و برق (ماده 8 ق. م. ع) و جزء اعتبارات بودجه سال بعد پیش‌بینی می‌شود.

3-تخصیص اعتبار: تعیین حجم اعتباری كه برای یكسال یا دوره های معین در سال جهت اجرای برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است. كمیته تخصیص اعتبار در ایران توسط نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر سه ماه یكبار معمولاً تشكیل می‌شود.

4-درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شركتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالكیت و سایر درآمدهایی كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 10 ق. م. ع)

5-درآمد اختصاصی: درآمدهایی كه بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. (ماده 14 ق.م.ع)

6-پیش پرداخت: قبل از انجام تعهد پرداخت می‌شود.

7-علی‌الحساب: بابت تأدیه قسمتی از بدهی انجام می‌شود.

8-ذیحساب: بموجب حكم وزارت اموز اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی بمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی منصوب می‌گردد.

9-عامل ذیحساب: با موافقت ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و بموجب حكم دستگاه اجرایی جهت انجام بعضی از وظایف و مسئولیتهای ذیحساب به این سمت منصوب می‌گردد.

10- موافقت نامه: شرح عملیات بودجه مصوب را نشان می‌دهد و بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هر یك از دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار می‌گیرد.

11-معاون ذیحساب: ماموریست كه با حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین كاركنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود. (ماده 32 ق.م.ع)

12-وجوه عمومی: طبق ماده 13 ق. م. ع عبارتست از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

13-مراحل انجام خرج: اعتبار مصوب و ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی پس از تخصیص اعتبار طی مراحل زیر به مصرف می‌رسد:

1-تشخیص: تعیین و انتخاب نوع كالا یا خدمت و سایر پرداختهایی كه تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است. (ماده 17 ق.م.ع)

2-تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین (ماده 18 ق.م.ع)

-هدف از تأمین اعتبار: I هر اعتباری در محل خودش خرج شود. II هیچ اعتباری از اعتبار مصوب تجاوز نكند.

3-تعهد: ایجاد دین است بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل كالا یا انجام خدمت ب) اجرای قراردادهایی كه با رعایت مقررات منعقد شده است ج) احكام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانون (ماده 19 ق.م.ع)

4-تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهی

5-حواله: صدور دستور كتبی به ذیحساب برای پرداخت بدهی دولت كه كتباً بوسیله مقامات مجاز بعهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

6-درخواست وجه: درخواست وجه از خزانه برای پرداخت وجه حواله‌های صادر شده

7-هزینه: عبارتست از پرداختهایی كه بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان كمك یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

نكته: طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس موسسه است و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد.

14-تنخواه گردان و انواع آن:

-تعریف تنخواه گردان: بطور كلی تنخواه گردان عبارت است از مبلغی كه برای تأمین مخارج نقدی و جزئی تعیین و واگذار می‌گردد و در نوبتهای معین معادل وجوه مصرفی (طبق مدارك مثبته) آنرا به میزان اولیه می‌رسانند.

انواع تنخواه گردان: در قانون محاسبات عمومی كشور انواع تنخواه گردان به شرح زیر تعریف شده است:

1-تنخواه‌گردان خزانه: اعتبار بانكی در حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی كه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معینی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت اقتصادی و دارایی داده می‌شود منتها تا پایان سال می بایست واریز گردد. (ماده 24 ق.م.ع)

2-تنخواه‌گردان استان: وجهی كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مركز هر استان قرار می‌دهد. (ماده 25 ق.م.ع)

فصل چهارم : وجوه مستقل گروه حسابهای سپرده

تعریف سپرده

مطابق ماده 30 قانون محاسبات عمومی سپرده عبارتست از:

الف) وجوهی كه طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ب) وجوهی كه بموجب قرارها و یا احكام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلاً یا بعضاً قابل استرداد می‌باشند.

ج) وجوهی كه براساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

تبصره: وجوهی كه توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.

درماده 41 قانون محاسبات عمومی نحوة توزیع سپرده، نگهداری آن، واریز به حساب تمركز وجوه سپرده نزد خزانه و نهایتاً در وجوه سپرده به ذینفع ذكر شده است.

ماده 41 قانون محاسبات عمومی: وجوهی كه بوسیله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی (به استثناء بانكها و شركتهای بیمه و موسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه‌‌الضمان ویا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی كه از طرف خزانه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانكهای دولتی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره: رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در كلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.

نحوه ثبت عملیات حساب مستقل وجوه سپرده

1- بانك دریافت وجوه سپرده **

سپرده‌های دریافتی **

بابت اخذ وجوه سپرده

2- خزانه تمركز وجوه سپرده **

بانك دریافت وجوه سپرده **

بابت واریز سپرده‌های دریافتی به حساب خزانه

3- بانك رد وجوه سپرده **

تنخواه گردان رد وجوه سپرده **

بابت درخواست و دریافت وجه از خزانه برای استرداد سپرده اشخاص

4- سپرده‌های دریافتی **

بانك رد وجوه سپرده **

بابت استرداد سپرده اشخاص

5- بانك رد وجوه سپرده **

خزانه تمركز وجوه سپرده **

دریافت وجوه استردادی از خزانه

6- تنخواه‌‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **

بانك رد وجوه سپرده **

بابت واگذاری تنخواه به عاملین خارج از مركز

7- سپرده دریافتی **

تنخواه‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **

بابت دریافت اسناد و مدارك عامل ذیحساب مبنی بر استرداد سپرده های اشخاص

مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

جرائم كامپیوتری چیست؟

تعریف جرائم كامپیوتری نامشخص و اغفال كننده می‎باشد، استفاده از كامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم كامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یك رئیس پلیس مدارك رانندگی خود را از طریق شبكه كامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است كه آن را جرائم كامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم كامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- یك برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را كاهش دهد و چكی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎كند.

2- یك شركت فروشنده تجهیزات كامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های كامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی كه فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.

3- در موردی كه خدمات تاریخ گذاری كامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالك جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از كامپیوتر از آن زمان اشاره می كرد هر چند استفاده از كامپیوتر توصیه شده بود.

در مورد اول كه پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. كامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.

برای توصیف دقیق مواردی كه جرم خاصی را شكل می دهد، باید از قانون كمك گرفت. همانطور كه در نمایه 11 می بینید بسیاری از ایالتها بعضی از قوانین جرائم رایانه ای را تصویب كرده اند و بسیاری از ایالتها در قوانین خود تجدیدنظر كرده اند. توجه داشته باشید كه در نمایة 11 بسیاری از این قوانین provisions (قیدهایی) دارند كه عبارتند از (1) مواردی كه در بسیاری از ایالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضی از قوانین جرائم كوچك (3) اعلام بعضی از قوانین جنایتی كه اصطلاحاً جرائم بزرگ می گویند، آنچه در این نمایه بدان اشاره نشده است اینست كه اكثر ایالتها به یك سری آزادی هایی در امر قضایی نیاز دارند بنابراین واژگانی همچون كینه جویی، عمداً‌ و جسورانه و در امر پیگیرد، باید به آنها توجه شود. هر چند ممكن است مشكل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مركز ملی جرائم رایانه (NCCD – جمع آوری كننده اطلاعات جرائم كامپیوتری) 77% از جرائم رایانه ای به دادگاه ارجاع داده می‎شود بعد از اینكه گناهكار شناخته شده است و 8% باقیمانده ناشی از مواردی است كه مدعی علیه، در طی محكومیت مجرم شناخته می‎شود.

در نمایة 2-11 : فاصله بین هزینه تجهیزات رایانه ای و كنترلهای رایانه ای زیاد می‌باشد، بنابراین سواستفاده از رایانه افزایش می یابد.

تعریف جرائم رایانه مهم می‎باشد زیرا این تعریف در محاسبة آمار چنان جرائمی مؤثر می‎باشد. به عنوان مثال بزرگترین جرم رایانه ای در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمایه- شامل 200 میلیون دلار زیان مستقیم بر شركت و 2 میلیون زیان غیرمستقیم بر دیگر شركتها و سرمایه گذاران در سهام عادی و اوراق قرضه بود. این زیانهای بزرگ در صورتی كه به عنوان جرائم رایانه ای شناخته شوند تاثیری جدی بر آمار چنین فعالیتهایی (جرائم رایانه ای) دارند. سوال اینجاست كه آیا ما باید مورد وجوه سرمایه را به عنوان سوء استفاده از رایانه تلقی كنیم. ما در این فصل نگاه دقیق تری به این مورد خواهیم داشت.

در بررسی روشها و شیوة جرائم رایانه ای ما بسیاری از فریبكاریهای معمول را یافتیم كه در گذشته به دفعات تكرار شده است. در مواردی كه توسط برنت (Brant) مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال، نیمی از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه ای از حسابها بوده است. و دلارها نهایتاً‌در یك كش و قوص به دست مجرمین می رسیده است. در دیدگاه روش شناسی، یك متخصص رایانه جرائم رایانه ای را چنین تعریف می‎كند: «شراب كهنه در بطری نو.»

یكی از انواع محدود فعالیتهایی كه ممكن است به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی شود سرقت برنامه های رایانه ای است. تمام تجهیزات و وسایل رایانه ای نیاز به دانش كامل و همچنین روش شناسی محاسباتی دارند. موارد زیر ممكن است در طبقه زیر قرار گیرد.

1- رسانه های خبری اروپایی گفتند یك بچة مدرسه ای 15 ساله، به سیستم زمانی تجاری از طریق نفوذ در برنامه سیستم عملیاتی دست پیدا كرد این سیستم عملیاتی توسط استفاده كنندگان ممتاز و از طریق كد قابل دستیابی بود.

2- مالك یك شركت نرم افزار اقساطی (leosing) برنامه نویسان را متقاعد كرد كه یك كپی از برنامه هایی كه به شركت های فروش اقساطی فروخته شده است به او بدهند.

3- یك برنامه نویس در یك دوره كوتاه 56 دفعه در تلاشهای گمراه كننده رایانه ها را خاموش كرد. بعد از مدتی برنامه نویس به دام افتاد و شركت نیم میلیون دلار هزینه كرد تا سخت افزار مشكل دار را پیدا كند.

4- یك فرد ناشناس با درخواست از نگهبان كه در را برای وی باز كند به اتاق پایانه ای رایانه دسترسی پیدا كرد و قفل تلفن ها و پایانه ها را باز كرد تا بتواند به خدمات سهمیه بندی زمانی دسترسی پیدا كند.

5- دو سازندة رایانه ای و تجهیزات جنبی در یك رقابت غیرمنصفانه و جاسوسی صنعتی، از طریق نوارهای جاسوسی به تخریب محصولات و تسهیلات یكدیگر پرداختند.

اگرچه این موارد موادی است كه به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی می‎شود هنوز مبناهایی وجود دارد كه در این گونه طبقه بندی تردید كرد. در مواردی بعضی از جرائم از روی تفریح و شوخی انجام می‎شود بنابراین به مبارزه طلبیدن و رقابت بیش از «استفاده شخصی» به عنوان عامل تحریك كننده شناخته می‎شود.

در موارد مشابه مورد 3، مشكلات شخصیتی بجای سرقت برای استفاده شخصی رخ می نماید. نتیجه آنكه متأسفانه یك تعریف روشن از جرائم رایانه ای در دست نیست.

جرائم رایانه ای- ما آمار دقیقی از آن نداریم

یك آمار دقیق از جرائم رایانه ای موجود نیست.

عدم وجود اطلاعات دقیق از جرائم رایانه ای زمانی كه ما می خواهیم میانگین زمانها را محاسبه كنیم، بیشتر جلب توجه می‎كند. حتی اگر موارد وجوه سرمایه را مستثنی كنیم، میانگین زیانهای ناشی از جرائم رایانه ای كشف شده 650000 دلار می‎باشد كه در مقایسه با دیگر جرائم كه زیان ناشی از آنها به طور كلی 19000 دلار می‎باشد مبلغ زیادی می‎باشد. بنابراین اگر مجرم به دام نیفتد، زیانهای ناشی از این جرائم بیشتر و بیشتر می‎شود.

توضیح در مورد عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد جرائم رایانه ای از چندین عامل سرچشمه می‎گیرد. یكی از علل (عوامل) احتمالی اینست كه بخش بزرگی از جرائم رایانه ای در شركتهای خصوصی روی می‎دهد و این جرائم به عنوان موضوعات داخلی (internal matter) تلقی می‎شود و هرگز گزارش نمی‎شود. دومین عامل اینست كه توصیف جرائم رایانه ای به اندازه ای گمراه كننده می‎باشد كه آنها را نمی توان در یك لیست جامع جمع آوری كرد. به عنوان مثال، وقتی یك نمایندگی دولت فدرال از كارمندان خویش درخواست كرد كه جرائم رایانه ای كه در سال گذشته رخداده است را معین كنند به این درخواست تنها یك پاسخ مثبت داده شد. هرچند وقتی به این كاركنان توضیحات كافی در مورد این جرائم و همچنین فرایند رایانه ای داده شد، هزاران پاسخ به این درخواست داده شد.

مشخص ترین توضیح برای كمبود اطلاعات جرائم رایانه ای اینست كه این جرائم كشف نمی‎شود. زیرا اكثر مجرمان رایانه ای از روی اتفاق، حادثه و یا از روی خوش شانسی به دام می افتند.

به همین دلیل، ما می توانیم جرائم رایانه ای شناخته شده را به عنوان نمونه هایی از سوء استفاده از رایانه در نظر بگیریم نه به عنوان یك جامعه كامل. اگرچه ما می توانیم یك آمار تخمینی از این اطلاعات بدست آوریم. در تعمیم نمونه باید محتاط بود زیرا این نمونه با توجه به موارد محدود گزارش شده، مشكلات در برآورد زیانها و با نشأت از ملاحظات شهروندی (كه زیانهای تنبیهی را از سوی دادگاه به دنبال دارد) به دست آمده است. با توجه به این مشكلات، باید بگوییم كه اسناد تاریخی جرائم رایانه ای، مطالعة خوبی در جرم شناسی مدرن انجام داده است. موقعیت مجرمین، تعداد همدستان جزئی از چنین مطالعه ای می‎باشد. همچنین روش شناسی جرائم، توجه چندین متخصص را به خود جلب كرده است.

حالت وجوه سرمایه:

وجوه سرمایه یكی از موارد مرزی جرائم رایانه ای می‎باشد. این چنین فریب كاری خودش تا آوریل 1973 جزء جرائم رایانه ای به شمار نمی آمد. هر چند فعالیتهای غیرقانونی مختلفی در سالهای قبل از آن اتفاق می افتد. مجموع زیانهای ناشی از چنین فعالیتهایی بسیار زیاد بود. همانطور كه قبلاً نیز گفته شد حداقل زیان تقسیم شركت تقریباً 200 میلیون دلار تخمین زده شد. اگر زیانهای غیرمستقیم همچون هزینه های قانونی و قیمت سهام عادی كه كاهش می یابد نیز در نظر گرفته شود این رقم به بیش از 2 میلیون افزایش می یابد.

یكی از سوال مهم و اساسی كه به وجود می‎آید این است كه آیا می‎توان مورد وجوه سرمایه را به عنوان جرائم رایانه ای در نظر گرفته یا خیر؟

از یك سو ما با گزارش ورشكستگی آقای رابرت. رلئوفلر (Mr. Robert M.Leoffler) به عنوان امین رو به رو هستیم كه می گوید این رقم به بیش از 2 میلیون افزایش می یابد.

و از سوی دیگر ما بیانیه گلیسان پین (Gleeson Payne) كمیسر بیمة ایالت كالیفرنیا را داریم. این چنین فریبكاری بزرگ، یك شكل خاص از جرائم رایانه ای می‎باشد. رایانه كلید (ابزاری) برای چنین فریبكاری می‎باشد. من با اطمینان آن را جرم رایانه ای می دانم در گذشته، در روشهای كپی برداری سخت مدارك شما محفوظ می ماند. و كسی نمی توانست با چنین حجمی و در چنین مدت زمانی مدارك غیرواقعی تهیه كند. صنعت بیمه فرض می‎كند كامپیوترها همیشه درست عمل می‎كنند. و فریبكاری رایانه ای غیرقابل انتظار است. رایانه كلید (ابزار)، چنین فریبكاری است. حسابرسان برنامه های رایانه ای دارند، اما سرمایه یك كد سری دارد كه باعث سیاستهای بیمه ای (حفاظتی) ویژه ای شده است.

ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم كه تكنولوژی، سیستمهای آزمون ما را غافلگیر كرده است و از آزمونهای ما جلوتر می‌باشد. ما برنامه جامعی برای حسابرسی رایانه ها نداریم. این چیزی است كه باید گسترش شود. حسابرسان ما به میزان كافی پیشرفت نكرده اند كه عملكرد رایانه را آزمون كنند و درجه اعتبار آن را تشخیص دهند.

حقایق مناسب برای مطالعه ما در مورد وجوه سرمایه ای از سال 1959 آغاز شد زمانی كه شركت سرمایه گذاری وجوه آمریكا تشكیل شد تا خدمات بیمه ای، وجوه طرفین متقابل و برنامه های خاص وجوه (بعداً توضیح داده می شود ) را عرضه كند. كه ویژگیهای وجوه متقابل و سرمایه گذاری بیمه ای را با هم تركیب می كند. از همان ابتدا، تاكید اصلی شركت فروش زیاد و كسب (سهام) از دیگران، بود. همانند دیگر شركتها كه عمدتاً وجوه خود را از طریق سهام عادی بدست می آوردند. وجوه سرمایه بشدت به رشد شركت وابسته است. قیمت سهام عادی EFCA بسیار با اهمیت می باشد زیرا قیمت بالا سهام مدیران شركت را در موقعیت بهتری قرار می دهد كه نسبت به ادغام وتحصیل تصمیم گیری كنند. سودآوری بالای شركت، برای سرمایه گذاران مطلوبتر می باشد و باعث رشد قیمت سهام می شود.

غیبت برنامه های وجوه این مزیت را دارد كه باعث می شود سهام وجوه متقابل افزایش قیمت داشته باشند. در این دیدگاه، سرمایه گذار “هم كیك را دارد و هم از او می خورد” . افزایش سهام وجوه متقابل به اندازه كافی می باشد تا (1) بهره وام را پوشش دهد( 2) حق الزحمه مدیریت برای معاملات مختلف جبران شود (3) حتی هزینه های بیمه عمر، بنابراین سرمایه گذار علاوه بر اینكه بیمه هیجانی بدست می آورد می‌تواند در صورتی كه قیمت سهام وجوه سرمایه به اندازه كافی افزایش یابد انتظار كسب سود را داشته باشد. هر چند برنامه های بازاریابی وجوه سرمایه جدید نمی‌باشد، این طرحها بسیاری از سرمایه گذاران را درطی سالهای اخیر جلب كرده است. علاوه بر این شركت، حق العمل های هر دوی وجوه متقابل و فعالیتهای بیمه عمر در تجارت را دریافت می كند. بنابراین، یك سرمایه گذار كه در غالب برنامه وجوه خرید می كند در واقع یك فروش دوبله را برای وجوه سرمایه را ایجاد می‌كند.

كلید موفقیت برنامه وجوه افزایش بازار سهام است. عدم افزایش چشم گیر بازار سهام باعث ناامیدی مدیران از EFCA شد. شركت ازطریق انتشار برنامه های وجوه بدون توجه دقیق به سودآوری آن مشكلات خود را افزایش داد. تأكید زیاد بر فروش و پافشاری كمتر بر جزئیات سازمانی باعث شد كه سودآوری به مخاطره بیافتد و این خود باعث تهدید برنامه تحصیل شركت شد. به منظور حفظ سود، مدیران EFCA متمایل به ثبت كمیسیونهای (بهره) وامهای صوری شدند كه این امر باعث بدست آوردن برنامه های وجوه متقابل از طریق فریبكاری شد. این اولین مرحله فریبكاری بود كه به عنوان مرحله سودآوری متورم شناخته شد و تا سال 1967 ادامه داشت و گفته می شود كه باعث بوجود آمدن بیش از 85 میلیون سود غیرواقعی شد. مشكل تیم، علاوه بر كار مورد نیاز برای پوشش فریبكاری، تولید برنامه های وجوه قلابی نیز می باشد هر دلار در كمیسیون شخصاً از مشاركت افراد در این برنامه تامین شود. با مرور زمان، تامین این دلارها در برنامه های غیرواقعی بسیار مشكل می شود. فرآیند سودآوری متورمی تنها شامل رایانه نمی شد. ثبت های حسابداری بصورت دستی انجام می گرفت و تلاش كمی انجام می شد تا مستند سازی خوبی صورت گیرد. همانطور كه وجوه نقد شركت نیاز به افزایش داشت، مدیران EFCA مرحله دوم را یعنی فرآیند خارجی فریبكاری را انجام می دادند در این فرآیند شركت یك سری دفاتر معینی تهیه می كرد كه هدف اصلی آن دارایی غیر واقعی برای شركت بود بوسیله رشته معاملات پیچیده، حسابداران EFCA’s .بازی پیچیده‌ای را در دفاتر معین انجام می دادند بطوریكه دارایی ها بصورت دو برابر، سه برابر و حتی چهاربرابر بطور ماهرانه ای سن معین های شركتها منتقل می شوند. مدیران EFCA حتی از این هم جلوتر رفتند و وجوه نقل و انتقال وجوه از یك شركت به دیگری را ثبت می كردند بدون اینكه مبالغ متقابل را در حسابهای دیگر ثبت كنند.

حتی اگر این تلاشهایی كه انجام شده است ناكافی باشند شركت مرحله سوم را آغاز می كند یعنی فرآیند بیمه از فریبكاری در این شیوه، برنامه به سادگی خودش است. شركت فقط بعضی از بیمه های تقلبی خودش از فعالیتهای فرآیند اول رابه شركتهای بیمه ای می فروشد. بدین ترتیب منتشر كننده ( یا اصلی، شركت بیمه گر) یك رشته سیاستهای بیمه ای را به شركت دوم می فروشد. شركت اصلی كنترل فیزیكی سیاستهای واقعی (خوشبختانه برای EFCA) را حفظ می كند و به انجام پردازش روزمره اطلاعات ادامه می دهد.

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 در 30 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 314 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

اصول حسابداری 1

حسابداری: یكی از فعالیتهای خدماتی است كه نقش آن : شناسایی، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی و ارائه ی اطلاعات كمی با كیفیت و ماهیت مالی مؤسسات است به منظور آنكه امكانات لازم برا ی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری های اقتصادی توسط استفاده كنندگان از اطلاعات مالی ، فراهم شود.

واحدهای اقتصادی:

به دو دسته تقسیم می شوند كه 1) انتفاعی ، 2) غیر انتفاعی

1) انتفاعی: به واحدهایی اطلاق می شود كه هدف آنها كسب سود و درآمد است كه بر دو نوع است: 1) تجاری، 2) خدماتی

1) تجاری: واحدهایی كه به خرید و فروش كالا می پردازند و سود كسب می نمایند.

2) خدماتی: توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند و به واحدهایی اطلاق می شود كه درازای ارائه ی خدمات به مشتریان درآمد كسب می نمایند. مانند: بانك ها، بیمه ، حسابرسی

2) غیرانتفاعی:

هدف این واحدها كسب سود نیست و در راستای منافع جامعه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند مانند: كمیته امداد ، طرح شهید رجایی، هلال احمر

معامله: داد وستدی كه بین دو طرف انجام می گیرد را معامله می نامند كه بین دو نفر شخص حقیقی است.

سند حسابداری :

نوشته یا ورقه ای است كه برای ثبت یك یا چند رویداد مالی در دفاتر طبق ضوابط خاصی صادر می شود و نشان دهنده بدهكار یا بستانكار حساب می باشد ، و سند حسابداری یا سند روزنامه نامیده می شود وسیله ای برای ثبت عملیات مالی دردفاترقانونی با توجه به نیاز مؤسسه به طرق مختلفی ستون بندی می شود. نمونه ای ازفرم آن درزیرارائه می شود:

مؤسسه شماره سند:

سند حسابداری تاریخ

ردیف

عطف

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

دفتركل

دفترمعین

ریال

ریال

ریال

جمع مبلغ به حروف

تنظیم كننده: كنترل كننده: تأییدكننده:

امضاء امضاء امضاء

مبلغ ………. ریال طی چك شماره ……. به اینجانب ……… نماینده ……….رسید. امضاء

در صفحه ……. دفتر روزنامه ثبت گردید دردفتر معین ثبت گردید دردفتركل ثبت گردید

امضاء امضاء امضاء

دارایی ها: كلیه ی منابع اقتصادی یك واحد تجاری یا مؤسسه را دارایی می نامند و برسه نوع است:

1– دارایی جاری، 2- دارایی ثابت، 3- دارایی نامشهود

1- دارایی جاری:

به گونه ای ازدارایی ها گفته می شود كه ظرف مدت 1سال ازتاریخ ترازنامه به پول نقد تبدیل می گردند كه شامل: صندوق/ بانك، بدهكاران، اسناد دریافتنی، موجودی كالا، سرمایه گذاری كوتاه مدت در اوراق بهادار، پیش پرداخت هزینه ها، موجودی ملزومات، تنخواه گردان

2- دارایی های ثابت:

به آن گونه از دارایی ها گفته می شود كه قابل رؤیت است و عمرآنها بیش از 1 سال است و اغلب آنها به غیراز زمین براثر مرور زمان كاهش قیمت پیدا می كنند، یعنی استهلاك پذیرند. كه شامل: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تأسیسات، وسائط نقلیه و ابزاركار

3- دارایی های نامشهود:

به آن گونه از دارایی ها گفته می شود كه قابل رویت نیستند و دارای ارزش برای واحد تجاری باشند اطلاق می گردد كه شامل: سرقفلی، حق الاختراع، حق الامتیازها (برق وگاز وتلفن وآب)، هزینه ی تأسیس قبل از بهره برداری شركت و علائم تجاری

بدهی ها : تعهدات یك واحد تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را بدهی نامند و بردو نوع است: 1- بدهی جاری یا كوتاه مدت، 2- بدهی بلند مدت یا ثابت

1- بدهی جاری یا كوتاه مدت:

به آن گونه از بدهی ها اطلاق می شود كه ظرف مدت 1 سال از تاریخ ترازنامه و از محل دارایی های جاری پرداخت می گردند كه شامل: بستانكاران، اسناد پرداختنی به سررسید 1 سال، پیش دریافت های فروش كالا یادرآمد، تسهیلات كوتاه مدت بانكی، قسمت جاری اقساط، تسهیلات بلند مدت بانكی، سود سهام پرداختنی، كلیات پرداختنی و هزینه های معوق یا هزینه های پرداخت نشده.

2- بدهی های بلند مدت یا ثابت:

به آن گونه ازبدهی ها كه سررسید آنها بیش از 1سال باشد را بدهی بلند مدت یا ثابت گویند كه شامل: تسهیلات بلند مدت بانكی، اسناد پرداختنی به سررسید بیش از 1 سال، اوراق قرضه بلند مدت.

سرمایه: ادعای صاحب مؤسسه به اموال مؤسسه را سرمایه نامند.

هزینه: صرف یا خرج قسمتی از دارایی ها به منظوركسب درآمد را هزینه نامند.

درآمد: بهای كالای فروش رفته و یا بهای خدمات ارائه شده به مشتریان را درآمد نامند.

معادله حسابداری (فرمول ترازنامه) :

بدهی= حقوق طلبكاران

حقوق سرمایه گذاران اموال = دارایی

سرمایه = حقوق سهامداران

C

A

L

سرمایه + بدهی = حقوق سرمایه گذاران = اموال = دارایی

( (تغییرات در سرمایه) C∆ + (تغییرات در بدهی ها)L ∆ = A∆ (تغییرات دردارایی ها)

ترازنامه : ترازنامه یا بیلان صورت حسابی است كه وضع مالی یك واحد تجاری را دریك لحظه ی معین نشان می دهد. بعبارت دیگر: ترازنامه صورتی است كه اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی ، تعهدات اقتصادی و علائق صاحبان واحد تجاری نسبت به منابع آن واحد را، دریك تاریخ مشخص از طریق گزارش دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالكان تجاری فراهم می ـ كند.

شكل و محتوای ترازنامه:

هدف از تنظیم ترازنامه، ارائه صورتی است كه گویای كافی در مورد دارایی ها، بدهی ها وانواع حقوق صاحبان مؤسسه را داشته وكلیه ی واقعیت های با اهمیت و مربوط درباره ی واحد تجاری را بطوركامل افشاء كند وشكل ومحتوای ترازنامه و نحوه ی طبقه بندی اقلام مندرج درآن بایستی به گونه ای باشد كه تمام اطلاعات با اهمیت و مربوط در مورد واحد تجاری را طبق اصول متداول حسابداری به نحوه ی گویا وقابل درك ارائه كند تا قابل استفاده برای گروههای مختلفی باشد كه هر كدام آن را از نقطه نظر خاص خود مورد بررسی قرار می دهند.

تراز نامه به اشكال گوناگونی تهیه و ارائه می شود كه سه شكل مرسوم ومتداول آن :

1) شكل حسابT ، 2) شكل وضعیت مالی ، 3) وشكل گزارشی است.

حقوق صاحبان سهام = سرمایه = C

سهام عادی (ممتاز) ×××

اندوخته ها( قانونی،احتیاطی، توسعه وتشكیل) ××××

صرف سهام ××××

مانده ی سود وزیان انباشته ××××

جمع حقوق صاحبان سهام ××××

وظیفه ی اصلی حسابداری:

ارائه ی اطلاعات مالی بر گروههای ذینفعی است.

1) درون سازمانی مدیریت برای برنامه ریزی كوتاه مدت نیاز به اطلاعات مالی دارد.

كاركنان

2) برون سازمانی: 1) بانك ها ، 2) طلبكاران ، 3)سهامداران ، 4) دولت ، 5) رقبا

حساب: جدول یا صورتی است كه فعالیت های مالی یك مؤسسه یایك واحد تجاری درآن ثبت می گردد.

حساب به فرم T انگلیسی از 3 قسمت تشكیل شده است :

1) نام حساب حساب صندوق

2) سمت راست حساب (بدهكار) بدهكار بستانكار

3)سمت چپ حساب (بستانكار)

مانده ی یك حساب :

ما به التفاوت جمع ستون بدهكاران ازجمع ستون بستانكاران حساب مانده ی حساب گویند. * حساب بستانكاران حساب صندوق

140 250 450 360

110 بس بد 90

چهار صورت حسابهای مؤسسه:

1) دارایی ها: كه مانده ی آنها همیشه بدهكار است. 2)‌ بدهی ها وسرمایه كه مانده ی آنها همیشه بستانكاراست. 3) حساب درآمد: همیشه مانده ی آنها بستانكاراست. 4) هزینه ها: كه همیشه مانده ی آنها بدهكاراست.

1) حساب های دائم:

به حسابهایی اطلاق می شود كه از یك دوره ی مالی به دوره مالی بعد انتقال می یابد مانند: دارایی ها، بدهی ها، سرمایه و ذخایر‌، استهلاك، مزایای پایان خدمت كاركنان.

2)حساب های موقت:

به حسابهایی اطلاق می گردد كه در یك دوره ی مالی ایجاد و درهمان دوره ی مالی بایستی به حساب سود و زیان انتقال یابد. مانند: حسابهای درآمدی (فروش كالا)، حسابهای هزینه ای، هزینه ی حقوق،‌ هزینه ی اجاره تلفن و آب و گاز و برق، هزینه تشكیلاتی، هزینه ی مالی و…..

3) حساب های مخلوط(مختلط) :

به حسابهایی اطلاق می گردد كه یك سر آنها درترازنامه و سردیگرشان در سود و زیان می باشد مانند: حساب پیش پرداخت هزینه ها، پیش دریافت ها،‌ فروش كالا،‌ و موجودی ملزومات.

تراز آزمایشی: فهرستی از مانده ی بدهكارو بستانكار حساب های T (دفتركل) را ترازآزمایشی نامند. و بردونوع است:‌ 1-دوستونی، 2- چهارستونی

مراحل مختلف حسابداری:

1) جمع آوری اطلاعات مالی ، 2) تجزیه و تفكیك اطلاعات مالی ازروی مدارك اولیه ، 3) ثبت معاملات در دفتر روزنامه عمومی ، 4) انتقال ثبت های بند3 به دفتركل ، 5) تهیه ترازآزمایشی ،6) تنظیم كاربرگ ، 7) ثبت اقلام اصلاحی دردفتر روزنامه عمومی ونقل آنها به دفتركل ، 8) تهیه صورت های مالی(ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت حساب سرمایه) ، 9) بستن حسابهای موقتی ، 10) تهیه ترازنامه آزمایشی اختصاصی.

اصول و مفاهیم حسابداری:

1) تفكیك شخصیت ، 2) دوره ی حسابداری، 3) پولی، 4) تداوم فعالیت ، 5) تطابق هزینه ها با درآمد ،6) بهای تمام شده.

اصول حسابداری:

1) اصل ثبات رویه ، 2) اصل افشاء ، 3)‌ اصل احتیاط و محافظ كاری ، 4) اصل اهمیّت.

تعریف مفهوم تفكیك شخصیت:

اطلاعاتی كه در حسابداری نگهداری می شود همیشه مربوط به شخصیت مؤسسه بوده و ازحساب شخصی افرادی كه مالك یا اداره كنندگان آن هستند تمیزداده میشود. عموماًثبت اطلاعات حسابداری برموجودیت مؤسسه اثرداردونه برموجودیت صاحبان یا اداره كنندگان آن.

تداوم فعالیت:

طبق این مفهوم فرض می شود كه مؤسسه ی تجاری برای مدت زمان نامحدود دایربوده و به فعالیت خود ادامه می دهد و به عبارت دیگرآن مؤسسه تجاری دارای فعالیت است ثبت دارایی ها به بهای تمام شده و شناسایی پیش پرداخت هزینه ها ازاین مفهوم تبعیت می نماید.

مفهوم بهای تمام شده:

طبق این مفهوم كالا و خدماتی كه تحصیل می شود بایستی قیمت تمام شده ی آنها دردفاترثبت گردند و این قیمت مبنای عملیات مالی آینده قرارخواهد گرفت. ثبت های حسابداری براساس مفهوم بهای تمام شده می باشند و این مفهوم با مفهوم تداوم فعالیت ارتباط دارد.

اصول حسابداری 2

سیستم:

1) عبارت است ازتعدادی عنصركه بایكدیگر ارتباط هایی دارند. 2) عبارت است ازمجموعه ی چیزهایی كه بین اعراض آنها روابطی وجود دارد داشته اند. 3)‌ عبارت است ازكلیتی ذهنی یا عینی كه ازاجزای وابسته بهم تشكیل شده است. 4) مجموعه ای ازفرآیندهای گوناگون كه دراین مجموعه ی روابط علت و معلولی وجود دارد.

اجزاء تشكیل دهنده ی یك سیستم:

1) داده(In put) ، 2) فرآیند عملیات (Processing) ، 3) بازده (Out put) ، 4) بازخور (Feed back) ، 5) محیط سیستم (Enviorment)

خواص و صفات هرسیستم:

1) كلیت سیستم (Holism) : حاصلجمع تعدادی ازاجزای مجزا نیست بلكه ارتباط موجود بین اجزای نحوه ی تركیب و چگونگی سازمان یافتگی اجزاست كه كلیت سیستم را به وجود می آورد.

2)تناسب اجزاء: تناسب اجزاء بایكدیگر از مشخصات بارزهرسیستم است.

3) سیستم به عنوان چرخش رویدادها ( Systems as cycles of events ) : سیستم ها هریك بنحوی محصول خود را به خارج صادرو با صادرشدن بازده ی سیستم مجدداً برای تجدید فعالیت از محیط خود نیرو و مواد كسب می نمایند.

4) حالت نیل به كمال : سیستم ها درطول زمان روبه پیچیدگی و كمال می نهند.

5) آنتروپی منفی (Negative Entropy) : این حالت ناشی ازوجود بی نظمی درسیستمها است ویك قانون كلی درطبیعت است كه براساس آن هرنوع سازمانی به سمت بی نظمی ومرگ می رود.

6) حالت پایداروتعادل درونی پویا(the steady and dynamic Homestasis) : ورود انرژی برای توقف كردن افزایش آنتروپی به منظورحفظ پایداری وثبات درمبادله ی انرژی است. همواره یك جریان ورود انرژی و خروج بازده درسیستم وجود دارد امّا مشخصه ی اصلی سیستم درجه ی انرژی متبادله و نیز ارتباط بین اجزاء ثابت می ماند.

سیستم حسابداری :

1) عبارت است ازمجموع روشها و دستورالعمل هایی كه جهت جمع آوری وسازماندهی اطلاعات مالی مؤسسه بكارمی رود. 2) یك سیستم اطلاعاتی كه اطلاعات مالی مورد نیازرا آماده و فراهم كند.3) عبارت است ازمجموعه ای ازاجزاء به هم پیوسته درداخل یك مؤسسه كه آثارمالی رویدادهای آن مؤسسه به صورتها وگزارشهای مالی تبدیل می كند.

اجزای متشكله ی سیستم حسابداری:

الف ـ فرم ها : این قسمت شامل فرم مدارك اولیه،‌ اسناد حسابداری ودفاترو فرم گزارشات مالی وآماری وسایرفرم هایی كه درهرمؤسسه موجب جریان یافتن كارها وارتباط مختلف عملیات می گردد.

ب ـ سازمان : سازمان دادن كاركنان درتشكیلاتی مناسب عامل اساسی دربهره گیری درست ازخدمات كاركنان می باشد.

پ ـ روش ها (Procedures) : درهرسیستم عملیاتی كه درمراحل مختلف به منظورانعكاس فعالیت های بازرگانی وصنعتی برای كسب اطلاع ازچگونگی امور ودسترسی به نتایج حاصل نسبت به كلیه ی فرم ها اعمال می گردد.

ج ـ وسایل و تجهیزات(Equipments) : درهرسیستم حسابداری ثبت، نگهداری وپردازش اطلاعات مالی توسط وسایل انجام می گیرد وشامل :‌1) ابزارو وسایل ثبت مانند: مداد وقلم، ماشین تحریر، دستگاه فرم نویس. 2) ‌وسایل بایگانی مانند: فاكتورهای خریدوصورت حسابها.

1) وسایل محاسبه مانند: ماشین حساب ، ماشین نواردار، كامپیوتر.

ویژگی های سیستم حسابداری:

1) اقتصادی بودن (cost – effectivens) : كه اطلاعات مالی موردنیازباكمترین هزینه فراهم شود.

2) عملی بودن (practi cability) : كه عملیات پیش بینی شده درسیستم با نیروی انسانی، منابع و وسایل و تجهیزاتی كه به سهولت قابل دستیابی است انجام گیرد.

3) سادگی (simpilicity) : پردازش اطلاعات با كمترین اقدام وبا استفاده ازساده ترین وسایل ممكن انجام پذیرد وسوابق ومدارك واطلاعات مورد نیاز سریع وآسان دراختیارقرارگیرد.

4) صحت(accnracy) : كه اطلاعات مالی (صورتها و گزارشات مالی و…) كه ازطریق سیستم فراهم می آید بدون اشتباه وهرچه بیشتربه واقعیت عینی متكی و نزدیك باشد.

5) انعطاف پذیری (fle xibility) : كه سیستم توانایی فراهم آوردن اطلاعات موردنیازرا درشرایط تغییركاروفعالیت اقتصادی داشته باشد وبتواند با تغییرقوانین ومقررات واصول وروشهای حسابداری و تغییرسازمان واحد اقتصادی به سادگی تعدیل شود.

6) كفایت كنترل های داخلی (adequateinterndconty) : كه سیستم باید شامل روش هایی باشد كه با اجزای آن مدیریت بتواند عملیات را به سهولت هدایت و نظارت كند و احتمال وقوع اشتباه و تقلب وسوء استفاده واستفاده ی نادرست ازدارایی های واحد اقتصادی را به حداقل برساند.

مراحل وطرح و تدوین سیستم های حسابداری:

1) مطالعه (study) : این مرحله معمولاً با بررسی محیط كار، انواع فعالیت ها وسایرمختصات یك مؤسسه آغازمی شود وبا بررسی نوع برآورد حجم معاملات و عملیات مالی ادامه می یابد و سرانجام با تعیین اطلاعات مالی مورد نیاز مدیریت وسایر اشخاص ذیحق وذینفع وذیعلاقه به امورمالی مؤسسه پایان می گیرد. دراین مرحله، مطالعه وارزیابی عوامل خارجی مؤثربر مؤسسه وفعالیت های آن ازجمله قوانین ومقررات حاكم وسایرالزامات مربوط به امورموسسه نیزلزوم است.

2) طراحی (Design) : دراین مرحله سازمان، فرمها، روش ها و وسایل وتجهیزات لازم برای گردآوری، نگهداری وپردازش اطلاعات مربوطه به معاملات و عملیات مالی وكنترل دارایی ها، بدهی ها وحق مالی صاحبان سرمایه، درآمدها وهزینه ها بنحوی تعیین می شود كه حسابها، صورت ها وگزارشات مالی ویا بعبارت دیگر، اطلاعات مالی مورد نیازبه موقع فراهم آید اصول پذیرفته شده ی حسابداری به عنوان یكی ازمبنای اصلی درطراحی هرسیستم حسابداری درنظرگرفته ورعایت می شود. دراین مرحله معمولاً جزئیات سیستم ودستورالعمل های مربوط به چگونگی اجرای آن نیزتهیه می گردد.

3) استقرار و اجرا (implcMentation) : پس ازپایان طراحی وپذیرش سیستم پیشنهادی استقرارواجرای سیستم آغازمی شود. انجام دادن این مرحله به برنامه ریزی دقیق وهماهنگ كلیه ی كارها، تدارك و تهیه كلیه ی فرمها ووسایل لازم ونیزبه جلب همكاری كلیه ی افرادی نیازمند است كه دراجرای سیستم نقش دارند آموزش كاركنانی كه مسئولیت اجرای سیستم را بعهده می گیرند ازجمله نخستین اقدامات ضروری دراین مرحله است.

2) بازنگری (revision) : پس ازآنكه یك سیستم بكارگرفته شد میزان كارآیی آن سنجیده می شود وبراساس نتایج بدست آمده درآن تجدید نظرواصطلاحات لازم بعمل می آید سیستمی مناسب، مطلوب وكارآمداست كه اطلاعات مالی را سریع، صحیح وبه موقع پردازش كند.

پردازش اطلاعات مالی:

1) سیستم دستی ، 2) سیستم مكانیكی ، 3) سیستم كامپیوتری

1) دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط قلم ومداد وكاغذصورت می گیرد واین سیستم درمؤسساتی بكاربرده می شود كه تعداد معاملات آنها اندك باشد.

2) دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط ماشین های اداری مكانیكی والكترومكانیكی انجام می گیرد.

3) دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط انواع كامپیوترصورت می گیرد واین سیستم برای مؤسساتی كه معاملات و عملیات مالی حجیم ومتنوعی دارند مناسب است.

كنترل داخلی: شامل همه ی واحدها و عملیات مؤسسات بازرگانی وتولیدی می باشد و بوسیله ی كنترل داخلی كلیه ی روش ها وعملیات واختیارات و مسئولیت ها مورد بررسی قرارمی گیرد بعبارت دیگر: عبارت است ازكلیه ی طرحهاواقداماتی است كه به منظورمحافظت دارایی ها وكسب سود بیشترودرنتیجه حصول به هدفها دریك مؤسسه برقرارشده باشد.

تقسیم بندی كنترل داخلی:

1) كنترل داخلی اداری ، 2) كنترل داخلی حسابداری

1) كلیه اقدامات و روشهای بكارگرفته شده درجهت افزایش كارآیی عملیات واطمینان ازرعایت ـ برنامه ها ودستورالعمل ها دركلیه ی سطوح مؤسسه را كنترل داخلی اداری می گویند.

2) كلیه ی اقدامات و روش هایی كه برای حصول اطمینان ازحفاظت دارایی ها وصحت ودرستی اسناد ومدارك وصورت ها وگزارش های مالی بكارگرفته می شود كنترل داخلی حسابداری نام دارد.

روش های خاص كنترل داخلی:

1) حسابداری داخلی ، 2) برنامه ریزی مالی ، 3) شماره گذاری پیاپی اسنادومدارك ، 4) كاركنان درستكارولایق ، 5) جابه جایی كاركنان .

1) واحدی ازحسابداران واجد صلاحیت تشكیل شده و وظیفه دارد تا طبق برنامه ای مدون وبطورمداوم و منظم به معاملات و عملیات مالی رسیدگی واعمال كنترل های اداری وحسابداری مؤسسه رامطالعه وارزیابی ونتیجه رسیدگی های خود را همراه با پیشنهادات اصلاحی به مدیریت گزارش كند.

2) برنامه ی مالی عاملی است كه می توان عملیات انجام شده را بررسی وكنترل نمود وتفاوت ارقام پیش بینی شده و واقعی هرنوع رویداد مالی را مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرارداد.

3) براساس این روش هرگونه اسناد ومداركی كه دریك مؤسسه بكاربرده می شود قبل ازاستفاده ی آن بایستی بطور مرتب (پیاپی) شماره گذاری گردد.

4) كاركنان درستكارولایق نقش بسیارمهمی رادرسیستم كنترل داخلی ایفا می كنند.

5) جابه جایی كاركنان ازیك شغل به شغل دیگرموجب تقویت كنترل داخلی ودانش شغلی شاغل می گردد.

تعریف حقوق و دستمزد‌ :

حقوق: مقرری ثابتی است كه بطورماهانه به كارمندان پرداخت می شود.

دستمزد: به مزد ساعتی یا روزانه اشخاص اطلاق می شود وطبق ماده ی 4 قانون كار، دستمزد عبارت است از وجه نقد یاهرگونه مزایای غیرنقدی كه كارگردرقبال انجام كاراز كارفرما دریافت دارد.

واحدهای كنترل كننده ی حقوق و دستمزد:

1) دایره ی كارگزینی ، 2) دایره ی اوقات كار ، 3) دایره ی حسابداری حقوق ودستمزد ، 4) دایره ی پرداخت

محاسبه ی حقوق و دستمزد :

نرخ دستمزد :R درآمد یا كل دستمزد : E E = R×H+K

معرف اضافه كار:K ساعات كار عادی :H

K از رابطه زیر به دست می آید:

4/1 × نرخ ساعتی R ×(ساعت كار در هفته ی عادیH ـ كل ساعت كاركردZ ) = K اضافه كاری

پاداش وتعیین آن براساس درصدی ازسود ویژه:

پاداش : عبارت است ازمبلغی كه معمولاً درپایان دوره یا درپایان هرفصل تحت عناوین مختلف به كاركنان پرداخت می گردد مبلغ پاداش براساس سود ویژه ی واحد تجاری ـ افزایش تولید، تقلیل ضایعات وسایرموارد محاسبه می شود.

محاسبه ی پاداش براساس درصدمشخصی ازسود ویژه :

الف ـ سود قبل ازكسرمالیات بردرآمد وپاداش ، ب ـ سود قبل ازكسرمالیات بردرآمد وپس ازكسر پاداش ، ج ـ سود قبل ازكسر مالیات بردرآمد وقبل ازكسرپاداش ، د ـ سود پس ازكسرمالیات بردرآمد و پس از كسر پاداش.

پاداش درحالت اوّل : درصد مورد نظر× سود قبل ازكسرمالیات بردرآمد وپاداش

پاداش درحالت دوّم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازكسرمالیات بردرآمد وپاداش ـ پاداش)

پاداش درحالت سوّم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازكسرمالیات وپاداش ـ مالیات)

مالیات : نرخ مالیات × (مبلغ سود قبل ازكسرمالیات وپاداش ـ پاداش)

پاداش درحالت چهارم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازكسرمالیات وپاداش ـ مالیات ـ پاداش)

مالیات : نرخ مالیات × (مبلغ سود قبل ازكسرـ پاداش)

كسورحقوق ودستمزد : كه بردونوع است ؛

الف ـ قانونی (مانند بیمه ی اجتماعی و مالیات) ، ب ـ توافقی مانندمساعده ، اقسام وام ضروری ومسكن كه با توافق كاركنان ازجمع حقوق آنها كسرمیگردد.

مالیات برحقوق و دستمزد:

كارفرمایان بایستی مالیات حقوق كاركنان خودراطبق قوانین مالیاتی محاسبه وازحقوق آنان كسروحداكثرتا پایان ماه بعدی به حساب حوزه ی مالیاتی محل فعالیت خود واریزو رسید دریافت دارند.

محاسبه ی مبلغ قابل پرداخت به كاركنان :

مبلغ قابل پرداخت به كاركنان پس ازكسورات قانونی وسایركسورات ازجمع حقوق ودستمزد ناخالص آنها بدست می آید.

مبلغ خالص قابل پرداخت = جمع حقوق ومزایای ناخالص ـ جمع كسورات (قانونی وتوافقی)

مدارك سیستم حقوق ودستمزد :

مهمترین مدارك سیستم حقوق ودستمزد عبارت است از:‌

1) لیست حقوق و دستمزد ، 2) صورت حساب حقوق ، 3) كارت مشخصات حقوق وكارت جمع درآمد كاركنان می باشد.

نمونه تجزیه و تحلیل شرکت های مالی شرکت فولاد سهند

نمونه ای از تجزیه و تحلیل امور مالی حسابداری یک شرکت تولید فولاد مناسب دانسجویان و دانش آموزان
تجزیه و تحلیل مالی در مقایسه با سنوات گذشته در قالب جداول مالی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

نمونه تجزیه و تحلیل شرکت های مالی شرکت فولاد سهند

فروشنده فایل

کد کاربری 7508

در این تحقیق سعی شده که اشاره ای به طرز تجزیه و تحلیل مالی یک شرکت فولاد در مقایسه به سنوات گذشته داشته باشد.

این مقایسه با سنوات گذشته در قالب جداول مالی صورت گرفته و با صفحه آرایی زیبا و جذاب ارائه می گردد.

گزارش كارآموزی حسابداری

گزارش كارآموزی حسابداری در 14 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

گزارش كارآموزی حسابداری

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش كارآموزی حسابداری در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

ثبت اسناد هزینه

شرکت برای انجام عملیات خرید وفروش متحمل هزینه های بسیاری می‌شود. این هزینه ها از محل اعتباراتی که برای هر اداره باتوجه به عملکرد ان اداره در نظر گرفته می شود تامین می شود . شرکت این اعتبار تخصیصی را جمع بندی کرده وبا توجه به عملیات هزینه
می‌نماید .

دوره مالی یکسال می باشد . در ابتدای سال شرکت مبلغی را به عنوان تنخواه برای انجام هزینه ها در نظر می گیرد که این مبلغ در ابتدای سال به حساب تنخواه گردان اضافه واز حساب بانک کسر می گردد .

هزینه ها در این شرکت به چند دسته از جمله تبعی (عملکرد) و جاری عمرانی سرمایه ای
و .. تقسیم می شوند .

هزینه های تبعی شامل نهاده ها (سم ، کود ، بذر ) می باشد برای مثال هزینه کیسه و
کیسه گیری حمل ونقل جابجایی و دستمزد کارکنان.

هزینه های جاری مرتبط با هزینه های جاری شعبه می باشد از جمله هزینه های تعمیرات ، پذ یرایی ، ملزومات، حقوق ودستمزد .

مبلغ تنخواه در اختیار فردی که مسئولیت پرداخت هزینه ها به عهده او می باشد قرار می‌گیرد که اصطلاحا تنخواه گردان (کارپرداز) اطلاق می گردد . کارپرداز شعبه خریدهایی انجام می دهد وفاکتورها را با تاریخ معین به قسمت مالی تحویل می دهد .

عملکرد تنخواه گردان بدین نحو می باشد که پس از استعلام قیمت کالای مورد نظر از چند فروشگاه و مقایسه قیمتها کالای مربوط را با به صرفه ترین قیمت خریداری می کند. اگر کالای خریداری شده از اقلام با قیمت بالا باشد در کمیسیون اداره باصرفه ترین قیمت در نظر گرفته می شود .

بعداز خریداری کالا توسط کارپرداز ابتدا به انبار تحویل داده می شود و انبار برچسب حاوی شماره سریال را روی تمامی کالاهای خریداری شده نصب می کند. این شماره سریال روی قبض انبار نیز قید گردیده . این برچسب شامل اقلام مصرفی وکم قیمت
نمی باشد. (کالاهای قابل استهلاک نیز در ستاد مستهلک می شود )

حسابدار به صورت روزانه فاکتور هزینه ها را تنظیم نموده سپس طی سند هزینه ها را وارد سیستم می کند. فاکتورها بر حسب نوع هزینه گروه بندی و مرتب می شوند. برای مثال هزینه خرید ابزار الات از هر نوع که باشد در حساب اثاثیه ولوازم اداری ثبت
می شود

برای ثبت اسناد هزینه ابتدا وارد سیستم مالی شده وسپس قسمت ورود اطلاعات و در قسمت ثبت و روئیت اسناد پس از مشاهده دفتر روزنامه ابتدا کد حساب را به ترتیب کد معین ، کد تفصیلی اول وکد تفصیلی دوم وارد می کنیم . کدهای تفصیلی توسط خود شرکت تعریف می شود به عنوان نمونه به هر کارمند یا قسمت عملیاتی کد مخصوص داده می شود .

قسمت بعدی شرح می باشد شامل خلاصه ای از شرح فاکتور می باشد برای مثال قید می شود که کد هزینه وارد شده بابت خرید کدام قلم ازملزمات می باشد و سپس مبلغ بر اساس بدهکار یا بستانکار بودن ثبت می شود .

در آخر جمع اقلام هزینه از حساب تنخواه کسر می گردد . سپس مجددا عین مبلغ هزینه ها به حساب تنخواه گردان اضافه و از موجودی بانک کسر می گردد .

سپس از سند مربوط چاپ گرفته می شود و به پیوست فاکتورهای مربوط وقبض انبار و برگ درخواست ضمیمه سند می گردد،

حسابداری مالی

حسابداری این شرکت مکانیزه می باشد وکلیه عملیات حسابداری وثبت در کامپیوتر انجام می گیرد وهیچگونه دفاتری نگهداری نمی شود. اسناد به صورت روزانه ثبت مگردند و در سیستم این شرکت برای هر عملیاتی قسمتهایی طراحی گردیده .

وقتی اسناد روزانه وارد دفتر روزنامه می شوند به صورت خودکار در تراز ازمایشی و در حساب خود وارد می شوند .

ابتدا وارد مالی شده و به ترتیب با عناوینی چون ورود اطلاعات ، تعاریف ، گزارشها ، دریافتها وپرداختها ، عملیات سیستم ، خروج روبرو می شویم . در قسمت ورود اطلات مورد 1- ثبت وروئیت اسناد ، برای ورود اطلاعات به دفتر روزنامه است که به ترتیب شماره سند ، تاریخ ، کدهای معین وتفصیلی ، شرح و مبلغ ثبت می گردد .

2- انتقال اسناد ، جهت انتقال اطلاعات از سیستمهای موازی وزیر سیستمها طراحی گردیده . برای نمونه اسناد مربوط به خرید و فروش قسمت بازرگانی را به تراز ازمایشی انتقال می دهیم . ایجاد سند افتتاحیه واختتاییه ، اصلاح ومرتب سازی اسناد که در صورت فعال کردن بطور سیستماتیک اسناد مرتب و اصلاح می شوند .

قسمت بعد تعاریف شعب میباشد که همه کدهایی که در شعبه به حسابها اختصاص داده می شود ابتدا در این قسمت تعریف تعریف شوند وسیستم این حسابها را از روی کدی که قبلا برای ان تعریف گردیده می شناسد . این تعاریف شامل کدهای معین ، کد تفصیلی اول و دوم وغیره می باشد . برای مثال برای مشتری جدید وقتی می خواهیم کد معین وتفصیلی اختصاص دهیم در این قسمت تعریف می کنیم قسمت گزارشها ، گزارشهای مربوط به عملیات صورت گرفته از قبیل تراز ازمایشی ، تهیه کاربرگ و ترازنامه که توسط شعبه مرکزی انجام می شود وشعبه خدمات حمایتی ترازنامه را تهیه نمی کند ، دفاتر و خلاصه حسابها ، مغایرت بانکی ، گزارشهای ترکیبی و غیره تهیه می گردد . و تاریخ گزارش از شروع تا پایان تاریخ ونوع ان را با توجه به نیاز به صورت خلاصه یا به چه صورت تفکیک اسناد انتخاب می کنیم . محدوده حساب معین نیز از شماره سندی که می خواهیم تاشماره سند مورد نظر ومحدوده حساب تقصیلی از شماره x تا شماره x تعیین می‌شود . سپس گزینه ادامه انتخاب و چاپ گرفته می شود . در قسمت دریافتها وپرداختها ، عملیات مربوط به صدور چک و دسته چک وسایر اسناد ، ورود اطلاعات صورتحسابهای بانکی صورت میگیرد . که در این شرکت چکها به صورت دستی نوشته می شود واین چکها برای عملیاتی ازقبیل حساب تنخواه گردان برای انجام هزینه ها صادر می شود .

طرح مالی حسابداری کالا در شرکت گاز

طرح مالی حسابداری کالا در شرکت گاز در 83 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

طرح مالی حسابداری کالا در شرکت گاز

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پروژه مالی حسابداری کالا در شرکت گاز در 83 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان :

متصاعد شدن گاز از زمین هم در مكتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و یا عوامل طبیعی دیگر همیشه قابل مشاهده بوده است وجود پدیده های مشتعل طبیعی نظیر آتش جاویدان باكو در دریای خزر و چشمه سندان در نزدیك كارستون در ایالت ویرجینیای غربی و … همه نمایشی از وجود گاز طبیعی در گذشته است كه عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح می گردیده اند و بر همین مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر این بوده است كه گاز متصاعد شده از حبابهای سطح آب باعث می شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادویی می دانستند

اعتقاد بر این است كه اول بار چینی ها در 3000 سال قبل استفاده عملی از گاز را برای تبخیر آب نمك ه عمل آورده اند این گاز بنابر شواهد تاریخی از عمق 300 تا 600 متر خارج می گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتی از گاز به اوایل قرن هجدهم می رسد.

در این سال اول بار شخصی انگلیسی به نام ( مرداك) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسكونی خود استفاده نموده است كه این تجربه باعث شد از گاز برای روشنایی در فضای باز استفاده نمایند كه این امر در سالهای 4-1802 در انگلیس انجام شد. همچنین در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن كه توسط یك شیمیدان آلمانی به همین نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله های گاز كنترل و مهار شد كه این اختراع توسط دانشمند آلمانی دیگر ( فن ولزباخ ) تكمیل شد.

علیرغم كشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امریكا بدلیل مشكلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمی گردد.
یعنی به عبارتی گازرسانی به محوطه كارخانه سوهر كه با استفاده از گاز تمامی محوطه ان روشن شد همچنین در این هنگام در خانه شخصی و محوطه كارخانه رئیس یكی از كارخانه های پارچه بافی منچستر از گاز برای روشنایی استفاده شده است.

در این سال سعی گردید با استفاده از لوله هایی كه از تنه درخت كاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولین لوله چدنی در سال 1872 در امریكا برای انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.

اما با پیشرفت در امر لوله سازی در سال 1924 اولین خط لوله چدنی به طول 350 كیلومتر در آمریكا بین دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولین سال استفاده از گاز طبیعی در امریكا به سال 1821 باز می گردد و اولین چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداری رسیده است همچنین اولین شركت در این خصوص در همان كشور در سال 1865 تاسیس و در سال 1885 نود واحد صنعتی در ناحیه پنسیلیوانیا از گاز طبیعی استفاده كرده اند.

تاریخچه صنعت گاز در ایران :

بر اساس برخی نوشته های تاریخی ایرانیان در امر استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر سایر اقوام معاصر خود پیشی گرفته اند وجود بقایای اتشكده ها و معابدی نظیر ( آتش جاودانی ) نزدیك كركوك كه به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزدیكی یك مخزن گاز طبیعی واقع بوده است همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیكی مسجد سلیمان ، آتشكده آذر گشسب در آذربایجان و …گواهی بر این امر می باشند و روشن نگه داشتن آتشكده ها در فلات مركزی و جنوبی ایران و سایر مناطق كه محروم از جنگلهای انبوه بوده اند در دوران باستان نیز گواهی بر استفاده از منابع طبیعی دیگر از جمله نفت و گاز بوده است.

آنچه كه روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ایران از منابع عمده نفت و گاز می باشند و در گذشته به دلیل عمق بسیار كم برخی از این سفره های زیرزمینی با فرسایش خاك و یا حركت گسلها و … باعث تراوش مواد نفتی به بیرون شده و ایرانیان متفكر به استناد اسناد تاریخی بسیاری پیشتر از فلسطینی ها ، سومری ها و چینی ها از نفت و گاز به گونه های ابتدایی و تصادفی و بدون برنامه ریزی استفاده می كرده اند كه البته بیشتر این مصارف برای پایدار نگه داشتن آتشكده ها بوده است.

اما در دوران معاصر و پس از كشف اولین چاههای نفت در ایران رشد بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز ایران مشاهده می شود كه امارهای موجود گویای این امر می باشند.
نخستین اسناد تاریخ در مورد استفاده از گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه مربوط می شود موقعی كه وی در سال 1873 میلادی به لندن سفر كرده بود چراغهای گازی كه روشنی بخش معابر بودند تعجب وی را برانگیخت و او علاقه مند به بازدید از كارخانه چراغ گاز شد وی پس از بازگشت به ایران دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرد در این رابطه گوشه هایی از كتاب منتظم ناصری گویای بیشتر اصل مطالب است.

اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 میلادی ادامه داشته است كه گازهای همراه نفت در ان سالها سوزانده می شده است اما پس از رشد تدریجی صنایع نفت استفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت و محركه های كمپورسورها و مولدهای برق و مصارف داخلی منازل سازمانی در مناطق نفت خیز مورد توجه واقع شد و در كنار فعالیتهای اصلی مربوط به نفت كوششهای محدودی برای فراورش و استفاده از گاز نیز انجام گرفت.

اولین تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خیز به تغذیه كارخانه جدید التاسیس مجتمع كود شیمیایی شیراز بر می گردد كه توسط وزارت صنایع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداری شد و به همین منظور خط لوله ای به قطر 10 اینچ و طول تقریبی 215 كیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد كه با نصب یك واحد كوچك نم زدایی به بهره برداری رسید و سالها مورد استفاده بوده است

تاریخچه شركت ملی گاز ایران :

آنجایی كه قرار است در طول مقاله و در متن اصلی به حوادث گاز طبیعی پرداخته شود و در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران متولی اصلی تولید و فرآورش و توزیع این ماده حیاتی به عهده مسئولیت شركت ملی گاز ایران می باشد و همچنین با توجه به فعالیتهای گسترده روابط عمومی شركت ملی گاز ایران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و اموزش فرهنگ بهینه مصرف به شكل وسیع در طول سالهای گذشته به ناچار باید در گوشه هایی از مطالب به تاریخچه فعالیت این شركت نیز پرداخته شود.

شركت ملی گاز ایران بعنوان یكی از چهار شركت اصلی وابسته به وزارت نفت با سرمایه اولیه 25 میلیارد ریال در سال 1344 هجری شمسی مطابق 1965 میلادی تاسیس گردید این شركت از اغاز كار متناسب با رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی كشور و بهره گیری از گاز طبیعی به عنوان یكی از منابع مهم در تامین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز تدریجاً به قابلیتها ، توانمندیها و امكانات تولید خود ( گاز طبیعی ) افزوده است.

در سال 1344 بر اساس توافق كلی در زمینه توسعه همكاریهای متقابل ایران و اتحاد جماهیر شوروی با امضای پروتكلی با زمینه صدور گاز ایران بانی تاسیس شركت ملی گاز ایران در همان سال شد كه متعاقب ان قرارداد احداث خط لوله سراسری اول و پالایشگاه بیدبلند نیز اغاز گردید و در همین راستا بهره برداری از كارخانه لوله سازی اهواز در سال 1346 اغاز شد شروع قرار داد صدور گاز به شوروی از سال 1349اغاز می گردد اما در سالهای قبل از انقلاب اسلامی استفاده از گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری و حتی صنایع بسیار محدود بوده و مجموع مشتركین این شركت به بیش از 50 هزار مورد نمی رسیده است.

اما هم اینك شركت ملی گاز ایران به عنوان یكی از شركتهای معتبر در عرصه فعالیتهای مربوط به صنعت گاز در جهان علاوه بر فعالیتهای داخلی و تامین سوخت صنایع ، نیروگاهها و بخشهای تجاری، خانگی در ابعاد بین الملل نیز دارای تحركات وسیعی شده است و برنامه ریزیهای گسترده و مدونی برای تامین بخش عمده ای از ارز مورد نیاز كشور از طریق صادرات و نیز سرمایه گذاری جهت رشد این صنعت داشته و با به كارگیری نیروهای متخصص در بخشهای مختلف ،‌امكانات و تاسیسات پیشرفته در زمینه گاز فعالیت می نماید و پالایش روزانه نزدیك به 190 میلیون متر مكعب گاز در روز احداث و كنترل 730 و 12 كیلومتر خطوط انتقال بین شهری فشار قوی ، 51 هزار كیلومتر شبكه گذاری و نصب حدود 3 میلیون انشعاب در حدود 346 شهر گازرسانی به 2400 واحد صنعتی ، 18 شهرك صنعتی و بهره مند كردن 31 واحد نیروگاهی از گاز طبیعی به عنوان سوخت و نزدیك به 6 میلیون خانوار بهره مند از گاز طبیعی در كشور از جمله دلایل اهمیت توجه به فعالیت های شركت ملی گاز ایران می باشندو در همین راستا دقت در برنامه های پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه در خصوص این شركت موید اهمیت نقش ان در تامین سبد انرژی كشور می باشد.

1- ایجاد سهولت در تنظیم فرم ها

معمولاً در تدارکات و عملیات کالا از فرم های متعددی چون برگ تقاضا، درخواست کالا از انبار، برگ انتقال کالا از انباری به انبار دیگر، بارنامه برگ سفارش کالا، سیاهه خرید و غیره استفاده می شود. استفاده از شماره طبقه بندی نوشتن فرم های یاد شده را ساده تر می کند. در سازمان های بزرگ صنعتی و اجرایی مانند شرکت ملی گاز ایران که تعداد فرم ها قابل توجه است اهمیت این مسئله کاملاً محسوس می باشد.

4- کمک به استاندارد نمودن کالا

با طبقه بندی نمودن کالاها و مجتمع نمودن اقلام هم خانواده تصویر روشنی از تعدد و تنوع اقلام بدست می آید و در نتیجه می توان از تعداد اقلام مشابه کاست و همان تعداد را جهت رفع نیازمندی های کالایی سازمان استاندارد کرد. برای مثال چنانچه 6 نوع پیچ و مهره به طول 110 و 120 و 130 و 140 و 150 و 160 میلیمتر و ضخامت مشابه وجود داشته باشد شاید بتوان تنها 3 قلم از آنها را جهت مصرف در سازمان استاندارد کرد و با همان 3 قلم جوابگوی نیازهای سازمان بود و 3 قلم دیگر را از لیست اقلام طبقه بندی شده حذف کرد و بدین طریق از تنوع و تعدد اقلام کاسته شده و موجودی انبارها از نظر اقتصادی در سطح بهینه و مطلوب تری قرار می گیرد.

2- تسهیل عملیات انبارداری

طبقه بندی کالا عملیات انبارداری از قبیل دریافت، نگهداری و توزیع کالا را آسان تر می کند برای مثال قفسه بندی و چیدن اقلام در انبار صورت منطقی و منظم پیدا می کند.

3- کمک به عملیات خرید

علاوه بر ایجاد سهولت بیشتر در مکاتبات و ثبت عملیات خرید با طبقه بندی کالا این امکان پدید خواهد آمد که واحد خرید را می توان برحسب گروههای مختلف کالا سازماندهی کرد به محوی که هر قسمت آن مسئول گروه معینی از کالا باشد. بدین طریق جمع آوری و تنظیم فهرست نیازهای واحدهای مختلف عملیاتی خصوصاً در سازمانهای بزرگ، تمرکز بیشتری یافته و خریدهای کلی و یکجا که غالباً با صرفه تر می باشد امکان پذیر می شود.

4- کمک به حسابداری کالا

ثبت سریع و دقیق اطلاعات حسابداری و کنترل حسابهای مالی بدون داشتن سیستم طبقه بندی بسیار مشکل و در اکثر موارد تقریباً غیر ممکن است. این امر خصوصاً در عملیات هزینه یابی و قیمت گذاری محسوس است.

5- کمک به مکانیزه کردن (کامپیوتری) سیستم ها

بدون استفاده از سیستم طبقه بندی کالا، استقرار سیستم مکانیزه انبارها و کنترل موجودی کالای انبارها امکان پذیر نخواهد بود.

طبقه بندی و استاندارد نمودن کالا در شرکتهای تولیدی به کار طراحی کمک فراوانی می نماید. ممکن است تصور شود که استاندارد کردن کالا آزادی عمل طراحان را محدود کرده و از قدرت خلاقیت آنها می کاهد. این تصورات ناصحیح است زیرا استاندارد کردن کالاها طراح را از درگیری در جزئیات اختصاصی رهانیده و برعکس آزادای عمل بیشتری به او میدهد.

بارها مشاهده شده که کالاهای پیش بینی شده در طرح با کالاهای موجود استاندارد شدته مشابه و قابل تعویض اند تعداد قطعات قطعات عمومی نه تنها وقت طراح را تلف می کند بلکه در مراحل مختلف تولید مشکلاتی را بوجود می آورد برای مثال مهندسی که در پی طراحی یک دستگاه تولیدی جدید است هیچ به طراحی تازه ای در مورد پیچ و مهره و مفتول و ورق آهن بکار برده شده در طرح نمی پردازد در مورد این قبیل اقلام همه می پذیرند که باید از استانداردهای فراگیر موجود استفاده شود. چرا که استاندارد کردن این اقلام کاربرد آنها را محدود نمی کند و تعداد بی شماری کالاهای مختلف از ترکیب آنها ساخته می شود. بدون شک در این موارد طبقه بندی و استاندارد کالا از تعداد قطعات کاسته و به اقلام مشابه نظام داده و در تمام مراحل طرح و تولید اثرات مثبتی خواهد داشت.

طبقه بندی کالا در صنعت نفت

در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که اصطلاحاً به آن صنعت نفت می گویند صدها هزار قلم کالا با مشخصات فنی / تدارکاتی مختلف وجود دارد و کمتر کالایی را می توانی یافت که در این صنعت عظیم مصرف نداشته باشد.

از پیچ و مهره ساده گرفته تا وسایل ابزار دقیق و الکترونیک از پوشاک گرفته تا وسایل آتش نشانی و از مته حفاری گرفته تا مواد خوراکی و دارویی. این گستره وسیع کالا، سیستم طبقه بندی کالا مؤثری را طلب می کند سیستمی که انواع مختلف کالا را به نوعی منطقی در خود جای داده و قابلیت انعطاف فراوانی برای پذیرش اقلام جدید، جابجائی آنها و حذف اقلام قدیم داشته باشد و با توجه به ماهیت فعالیت صنایع نفتی دائماً اقلام جدیدی به این صنعت اضافه شده و اقلام فراوانی از رده خارج می شوند.

سیستم طبقه بندی کالا در اکثر شرکت های نفتی عمدتاً بر اساس سیستم شرکت نفت شل (SHELL) بنا شده است.

سیستم یاد شده که اصطلاحاً سیستم طبقه بندی استاندارد کالا MATERIAL AND EQULPMENT STANDARDS AND CODE و اختصاراً MESC خوانده می شود ابتدا در سال 1932 به صورت شماره های هفت رقمی طرح شده است ولی در سال 1936 بعلت ضرورت گسترش به شماره های هشت رقمی تغییر یافت.

در اواسط سال 1946 بار دیگر نحوه شماره گذاری آن دگرگون و به شماره های ده رقمی تغییر یافت و از آن تاریخ تاکنون چهارچوب آن تغییری نکرده است.

اصول این سیستم هم اکنون در بیش از 150 شرکت نفتی و غیر نفتی و در 80 کشور مورد استفاده قرار میگیرد.

با انعقاد قرارداد کنسرسیوم و تشکیل شرکتهای عامل نفت ایران در مناطق نفت خیز جنوب ایران و پالایشگاه آبادان، مکانیزه نموده عملیات، سود آور تر کردن و کم هزینه تر شدن فعالیتها سیستم و روشهای شرکت ملی نفت در برنامه کار قرار گرفت، بدین ترتیب که عمل بررسی و تجدید نظر در هریک از عملیات سیستمها و روشها به یکی از شرکتهای تشکیل دهنده کنسرسیوم سپرده شد در این رابطه جهت اعمال تحولات علمی در سیستم کالا از متخصصین شرکت نفتی «شل» هلند کمک گرفته شد.

کارشناسان مربوطه به منظور انجام این مهم سیستم سفارشات و کنترل موجودی را در شرکت نفت پی ریزی و برای طبقه بندی نمودن اجناس و کالاهای مصرفی و قطعات یدکی در حوزه قرارداد پالایشگاه آبادان سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا (MESC) را پیاده نمودند.

زمانیکه کار طبقه بندی اجناس و کالا در انبارهای حوزه عملیات قرار داد تا حد زیادی به ثمر رسید فکر استفاده از این سیستم در سایر تأسیسات و مراکز شرکت ملی نفت نیز قوت گرفت. با این ترتیب طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت ایران دارای سابقه طولانی است و طی این مدت سعی شده است که با تحولات و تغییرات فنی و علمی در سطح بین المللی همگام و هم جهت باشد.

با ایجاد و تأسیس هر واحد عملیاتی جدید در صنعت نفت، برپائی سیستم سفارشات و کنترل موجودی بر مبنای سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا از واجبات و ضروریات شمرده می شود و بدین ترتیب هر واحد جدید نیز لامحاله به جریان طبقه بندی و استاندارد کالا میپیوندد و چنانچه بطور سیستماتیک عمل شود با آغاز بهره برداری، انبارها و لوازم مصرفی و قطعات یدکی با شرح و مشخصات کافی جهت هرگونه مراجعه بعدی در کتب مربوطه درج و در دسترس واحدهای متقاضی قرار خواهد گرفت.

شرکتهای مختلف تابع وزارت از جمله شرکت ملی گاز ایران نیز از ابتدای تأسیس، سیستم MESC در شرکت ملی نفت ایران را انتخاب و هم اکنون با هماهنگی کامل با سایر شرکتها از روشهای یکسان آن استفاده می کند.

اهداف طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت

1- به حداقل رسانیدن تنوع کالاهای مصرفی در سطح صنعت

2- کاهش هزینه های تدارکاتی، حمل و نقل، ترخیص، انبارداری و توزیع کالا

3- تقلیل سرمایه راکد انبارها

4- تسهیل در کابرد و نگهداری و تعمیرات دستگاهها و ماشین آلات و آموزشهای مربوطه

5- فراهم کردن زمینه مساعد برای آزادی انتخاب منابع تأمین، بنحوی که از تأکید بر تولیدات سازندگان انحصاری احتراز کرد.

6- تسهیل در زمان بندی و برنامه ریزی تعمیرات و تأمین بموقع قطعات مورد نیاز

7- ایجاد هماهنگی در تهیه و تدارک و یکنواخت کردن کالاهای عمومی و مشترک مورد مصرف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

8- جایگزینی کالاهای مصرفی با کالاهای مشابه جدید در چهارچوب سیاستهای کلی بازرگانی داخل و خارج

9- ایمنی بیشتر در عملیات اجرایی و بهره برداری

10-کاهش وابستگی به خارج از کشور و توسعه روز افزون منابع داخلی

11-ایجاد یک زبان مشترک، ساده و قابل درک برای متقاضیان و برای دست اندرکاران کالا در سطح نفت

12- صرفه جویی در زمان نوشتن شرح تفضیلی کالا

13- تسهیل در استفاده از کامپیوتر جهت ثبت اطلاعات و آمار مصرف و سفارش و نهایتاً پی ریزی یک برنامه مطلوب برای امر خرید، نگهداری و توزیع کالا

14- هدایت طراحان بسوی طراحی های آسان و میسر

15- افزایش قدرت خرید از طریق حذف خریدهای کوچک و تکراری

16- ایجاد تسهیلات بیشتر در جهت رشد توانایی های تخصصی کارکنان

نکته مهم

مشکل عمده ای که در صنایع ما از جمله صنعت نفت وجود دارد نداشتن سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا نیست بلکه مشکل عمده عدم توجه به اهداف فوق، عدم بهنگام رسانی (بروز رسانی) و عدم کنترل لازم در سوابق طبقه بندی و استاندارد کالاست که بتدریج سیستم فوق بجای اینکه عامل پیشبرد اهداف سازمان گردد به عاملی از عوامل بازدارنده تبدیل می شود.

طرح مالی بررسی حسابداری کشاورزی

طرح مالی بررسی حسابداری کشاورزی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

طرح مالی بررسی حسابداری کشاورزی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

فرایند تدوین استاندارد های حسابداری فرایندی مستمر و پویاست كه در واكنش به تغییر تغییر شرایط وتحولات محیط داخلی وبین المللی با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی تغببر و تجدید نظر در استاندارد های موجود یا تدوین استاندارد های جدید را ایجاب مكند در این فرایند یكی از سیاست های اصلی سازمان حسابرسی

استفاده از استاندارد حسابداری با درنظر گرفتن شرایط داخلی كشور است

دامنه كاربرد

1 . كاربرد این استاندارد در حسابداری موارد زیر الزامی است

مشروط بر اینكه به فعالیت كشاورزی مربوط باشد

الف.داراییهای زیستی

ب .تولید كشاورزی در زمان برداشت

و رد موارد زیر كاربرد ندارد

الف.زمین مربوط به فعالیت كشاورزی

ب .داراییهای نامشهود مربوط به فعالیت كشاورزی

3 .این استاندارد درمورد تولید كشاورزی یعنی محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری تنهادر زمان برداشت كاربرد دارد .

مربوط خواهد بود.این استاندارد به فراوری محصولات كشاورزی بعد از زمان برداشت مربوط نمی شود ؛برای مثال،فرایند فراوری انگور تا سركه توسط باغدار پرورش دهنده انگور مشمول این استاندارد نیست.

5 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص شده زیر به كار رفته است

*فعالیت كشاورزی عبارت است از مدیریت بر دگردیسی داراییهای زیستی برای فروش،تبدیل به تولید كشاورزی یا افزایش داراییهای زیستی.

*دگر دیسی شامل فرایندهای رشد،تحلیل،تولید و تولید مثل است كه به تغییرات كیفی یا كمی دارایی زیستی می انجامد.

*دارایی زیستی عبارت است از حیوان یا گیاه زنده.

*تولید كشاورزی عبارت است از محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری.

*گروهی از داراییهای زیستی عبارت است از مجموعه حیوانات یا گیاهان زنده مشابه.

*برداشت عبارت است از جداسازی تولید كشاورزی از دارایی زیستی یا پایان دادن به فرایند زندگی دارایی زیستی.

*دارایی زیستی مولد عبارت است از یك دارایی كه به قصد تولید مثل،اصلاح نژاد و یا تولید كشاورزی،با حفظ حیات دارایی زیستی،نگهداری میشود و قابلیت برداشت در بیش از یك سال را دارد.

دارایی زیستی غیرمولدبه طبقه ای از دارایی زیستی گفته میشود كه واجد شرایط تعیین شده برای داراییهای زیستی مولد نیست.

6 . فعالیت كشاورزی شامل انواع گوناگونی مانند پرورش احشام،درختكاری،كاشت گیاهان یكساله یا چند ساله،زراعت،كاشت درختان میوه و نهالستان،پرورش گل و پرورش آبزیان است.برخی ویژگی های مشترك این فعالیتها به شرح زیر می باشد:

قابلیت تغییر:حیوانات و گیاهان زنده به صورت بالقوه توانایی دگردیسی دارند.
مدیریت تغییر:مجموعه فعالیتهایی كه از طریق بهینه سازی و ایجاد شرایط لازم(ازقبیل سطوح تغذیه،رطوبت،درجه حرارت،كود و نور)فرایند دگردیسی را تسهیل می كند.چنین مدیریتی فعالیت كشاورزی را از سایر فعالیت ها متمایز می سازد.برای مثال،بهره برداری از منابعی كه مدیریت نمی شود (از قبیل ماهیگیری در دریاها و رودخانه ها و قطع درختان جنگلی بدون انجام وظایف احیاء)فعالیت كشاورزی نیست، و
اندازه گیری تغییر:تغییرات كیفی (برای مثال،اصلاح نژاد،درجه غلظت،رسیده بودن،پوشش چربی،میزان پروتئین و مقاومت بافتی)یاتغییرات كمی (برای مثال،تولید مثل،وزن،ابعاد حجمی،طول یا قطر الیاف و تعداد جوانه)ناشی از دگردیسی به عنوان شاخص های فعالیت معمول مدیریت،اندازه گیری و نظارت می شود.

7 .دگردیسی به یكی از نتایج زیر منجر میشود.

تغییرات در دارایی از طریق رشد(افزایش كمی و كیفی حیوان یا گیاه)،تحلیل(كاهش در كمیت یا افت كیفیت حیوان یا گیاه)یا تولید مثل(تكثیر حیوان یا گیاه زنده)
تولید محصول كشاورزی از قبیل برگ چای،پشم،شیر.

8 .داراییهای زیستی غیر مولد اقلامی هستند كه به عنوان تولید كشاورزی برداشت می شوند یا به عنوان داراییهای زیستی به فروش می رسند.دامهای گوشتی،دامهای آماده فروش،ماهی پرورشی،غلات در جریان رشد از قبیل ذرت و گندم،و درختان پرورشی جهت تهیه الوار نمونه هایی از داراییهای زیستی غیر مولدمی باشد.داراییهای زیستی مولد از جمله شامل اقلامی مانند دامهای شیری،تاكستانها،درختان میوه و مرغ های تخم گذار است.
تعاریف عمومی

9. اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر به كار رفته است

بازار فعال عبارت است از بازاری كه كلیه شرایط زیر را دارد:

الف:اقلام مبادله شده در بازار متجانس هستند.

ب:معمولاً خریداران و فروشندگان مایل در هر زمان وجود دارند.

ج:قیمتها برای عموم قابل دسترسی است.

مبلغ دفتری مبلغی است كه دارایی به آن مبلغ در ترازنامه منعكس می شود.

ارزش منصفانه مبلغی است كه خریداری وطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی، یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یكدیگر مبادله یا یك بدهی را تسویه كنند.

10. در این استاندارد ،اقلام متجانس به مجموعه ای از اقلام نظیر لبنیات،غلات ،دانه روغنی،میوه و تره بار،گل،دام،طیور،ماهیها و آبزیان و … اطلاق می شود كه به واسطه خصوصیات همانند،قابل گروه بندی است.

11. ارزش منصفانه یك دارایی مبتنی بر مكان و شرایط فعلی آن است،برای مثال،ارزش منصفانه یك گله در مزرعه معادل با قیمت همان گله در بازار مربوط پس از كسر مخارج عمل و سایر مخارج رساندن گله به آن بازار است.

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند .

دامنه‌ كاربرد
تعاریف

– تعاریف‌ مرتبط‌ با كشاورزی‌

– تعاریف‌ عمومی‌

شناخت‌ و اندازه‌گیری‌
درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌
عدم‌ امكان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر
كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌
افشـا
تاریخ‌ اجرا
مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌
اصلاحات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌
پیوست‌ شماره‌ 1 : نمونه‌ صورتهای‌ مالی‌
پیوست‌ شماره‌ 2 : مبانی‌ نتیجه‌گیری‌

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26

فعالیتهای‌ كشاورزی‌

این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ “
مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود.

دامنه‌ كاربرد

1 . كاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی‌است‌، مشروط‌ بر اینكه‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ مربوط‌ باشد :

الف‌. داراییهای‌ زیستی‌، و

ب‌ . تولید كشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌.

2 . این‌ استاندارد در موارد زیر كاربرد ندارد :

الف‌. زمین‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود مراجعه‌ شود)، و

ب‌ . داراییهای‌ نامشهود مربوط‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 17 با عنوان‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود مراجعه‌ شود).

3 . این‌ استاندارد در مورد تولید كشاورزی‌، یعنی‌ محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ واحد تجاری‌، تنها در زمان‌ برداشت‌، كاربرد دارد. بعد از زمان‌ برداشت‌، تولید كشاورزی‌ تابع‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ حسابداری‌ موجودی‌ مواد و كالا یا سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ خواهد بود. بنابراین‌، این‌ استاندارد به‌ فراوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ بعد از زمان‌ برداشت‌ مربوط‌ نمی‌شود؛ برای‌ مثال‌، فرایند فراوری‌ انگور تا سركه‌ توسط‌ باغدار پرورش‌دهنده‌ انگور مشمول‌ این‌ استاندارد نیست‌. هر چند چنین‌ فرایندی‌ می‌تواند به‌طور منطقی‌ و طبیعی‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ محسوب‌ شود و با دگردیسی‌ زیستی‌ تا حدی‌ مشابه‌ باشد، اما این‌ نوع‌ فراوری‌ در این‌ استاندارد در تعریف‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ قرار نمی‌گیرد.

دارایی‌ زیستی‌ عبارت‌ است‌ از حیوان‌ یا گیاه‌ زنده‌.
تولید كشاورزی‌ عبارت‌ است‌ از محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ واحد تجاری‌.
گروهی‌ از داراییهای‌ زیستی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ حیوانات‌ یا گیاهان‌ زنده‌ مشابه‌.
برداشت‌ عبارت‌ است‌ از جداسازی‌ تولید كشاورزی‌ از دارایی‌ زیستی‌ یا پایان‌ دادن‌ به‌ فرایند زندگی‌ دارایی‌ زیستی‌.
دارایی‌ زیستی‌ مولد عبارت‌ است‌ از یك‌ دارایی‌ كه‌ به‌قصد تولید مثل‌، اصلاح‌ نژاد و یا تولید كشاورزی‌ ، با حفظ‌ حیات‌ دارایی‌ زیستی‌ ، نگهداری‌ می‌شود و قابلیت‌ برداشت‌ در بیش‌ از یك‌ سال‌ را دارد .
دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد به‌ طبقه‌ای‌ از داراییهای‌ زیستی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ واجد شرایط‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد نیست‌.

6 . فعالیت‌ كشاورزی‌ شامل‌ انواع‌ گوناگونی‌ مانند پرورش‌ احشام‌، درختكاری‌، كاشت‌ گیاهان‌ یك‌ ساله‌ یا چند ساله‌، زراعت‌، كاشت‌ درختان‌ میوه‌ و نهالستان‌، پرورش‌ گل‌ و پرورش‌ آبزیان‌ است‌. برخی‌ ویژگیهای‌ مشترك‌ این‌ فعالیتها به‌ شرح‌ زیر می‌باشد :

الف‌. قابلیت‌ تغییر . حیوانات‌ و گیاهان‌ زنده‌ به‌صورت‌ بالقوه‌ توانایی‌ دگردیسی‌ زیستی‌ دارند،

ب‌ . مدیریت‌ تغییر . مجموعه‌ فعالیتهایی‌ كه‌ از طریق‌ بهینه‌سازی‌ و ایجاد شرایط‌ لازم‌ (از قبیل‌ سطوح‌ تغذیه‌، رطوبت‌، درجة‌ حرارت‌، كود و نور) فرایند دگردیسی‌ را تسهیل‌ می‌كند. چنین‌ مدیریتی‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ را از سایر فعالیتها متمایز می‌سازد. برای‌ مثال‌، بهره‌برداری‌ از منابعی‌ كه‌ مدیریت‌ نمی‌شود (از قبیل‌ ماهیگیری‌ در دریاها و رودخانه‌ها و قطع‌ درختان‌ جنگلی‌ بدون‌ انجام‌ وظایف‌ احیاء) فعالیت‌ كشاورزی‌ نیست‌، و

ج‌ . اندازه‌گیری‌ تغییر . تغییرات‌ كیفی‌ (برای‌ مثال‌، اصلاح‌نژاد، درجه‌ غلظت‌، رسیده‌ بودن‌، پوشش‌ چربی‌، میزان‌ پروتئین‌ و مقاومت‌ بافتی‌) یا تغییرات‌ كمی‌ (برای‌ مثال‌، تولید مثل‌، وزن‌، ابعاد حجمی‌، طول‌ یا قطر الیاف‌ و تعداد جوانه‌) ناشی‌ از دگردیسی‌ به‌ عنوان‌ شاخصهای‌ فعالیت‌ معمول‌ مدیریت‌، اندازه‌گیری‌ و نظارت‌ می‌شود.

7 . دگردیسی‌ به‌ یكی‌ از نتایج‌ زیر منجر می‌شود :

الف‌. تغییرات‌ در دارایی‌ از طریق‌ رشد (افزایش‌ كمی‌ و كیفی‌ حیوان‌ یا گیاه‌)، تحلیل‌ (كاهش‌ در كمیت‌ یا افت‌ كیفیت‌ حیوان‌ یا گیاه‌) یاتولید مثل‌ (تكثیر حیوان‌ یا گیاه‌ زنده‌) یا

ب‌ . تولید محصول‌ كشاورزی‌ از قبیل‌ برگ‌ چای‌، پشم‌ و شیر.

8 . داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد اقلامی‌ هستند كه‌ به‌ عنوان‌ تولید كشاورزی‌ برداشت‌ می‌شوند یا به‌ عنوان‌ داراییهای‌ زیستی‌ به‌فروش‌ می‌رسند. دامهای‌ گوشتی‌، دامهای‌ آماده‌ فروش‌، ماهی‌ پرورشی‌، غلات‌ در جریان‌ رشد از قبیل‌ ذرت‌ و گندم‌، و درختان‌ پرورشی‌ جهت‌ تهیه‌ الوار نمونه‌هایی‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد می‌باشد. داراییهای‌ زیستی‌ مولد از جمله‌ شامل‌ اقلامی‌ مانند دامهای‌ شیری‌، تاكستانها، درختان‌ میوه‌ و مرغهای‌ تخم‌گذار است‌.

تعاریف‌ عمومی‌

9 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر به‌ كار رفته‌ است‌ :

بازار فعال‌ عبارت‌ است‌ از بازاری‌ كه‌ كلیه‌ شرایط‌ زیر را دارد :

الف‌. اقلام‌ مبادله‌ شده‌ در بازار متجانس‌ هستند،

ب‌ . معمولاً خریداران‌ و فروشندگان‌ مایل‌ در هر زمان‌ وجود دارند، و

ج‌ . قیمتها برای‌ عموم‌ قابل‌ دسترسی‌ است‌.

مبلغ‌ دفتری‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ دارایی‌ به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه‌ منعكس‌ می‌شود.

ارزش‌ منصفانه‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌ ، یك‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یكدیگر مبادله‌ یا یك‌ بدهی‌ را تسویه‌ كنند.

10. در این‌ استاندارد، اقلام‌ متجانس‌ به‌ مجموعه‌ای‌ از اقلام‌ نظیر لبنیات‌، غلات‌، دانه‌های‌ روغنی‌، میوه‌ و تره‌بار، گل‌، دام‌، طیور، ماهیها و آبزیان‌ و … اطلاق می‌شود كه‌ به‌ واسطه‌ خصوصیات‌ همانند، قابل‌ گروه‌بندی‌ است‌.

11. ارزش‌ منصفانه‌ یك‌ دارایی‌ مبتنی‌ بر مكان‌ و شرایط‌ فعلی‌ آن‌ است‌. برای‌ مثال‌، ارزش‌ منصفانه‌ یك‌ گله‌ در مزرعه‌ معادل‌ با قیمت‌ همان‌ گله‌ در بازار مربوط‌ پس‌ از كسر مخارج‌ حمل‌ و سایر مخارج‌ رساندن‌ گله‌ به‌ آن‌ بازار است‌.

شناخت‌ و اندازه‌گیری‌

12 . واحد تجاری‌ باید دارایی‌ زیستی‌ یا تولید كشاورزی‌ را فقط‌ زمانی‌ شناسایی‌ كند كه‌ :

الف‌. كنترل‌ دارایی‌ را در نتیجه‌ رویدادهای‌ گذشته‌ بدست‌ آورده‌ باشد ،

ب‌ . جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ مرتبط‌ به‌ دارایی‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد، و

ج‌ . ارزش‌ منصفانه‌ یا بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی‌ به‌گونه‌ای‌ اتكاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد.

13 . دارایی‌ زیستی‌ مولد باید برمبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و كاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ یا مبلغ‌ تجدید ارزیابی‌ ، به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌ ، منطبق‌ با الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ ” حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود ” شناسایی‌ و گزارش‌ شود.

14 . به‌ استثنای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد خریداری‌ شده‌ كه‌ تنها در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ شناسایی‌ می‌شود ، داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد باید در شناخت‌ اولیه‌ و در تاریخ‌ ترازنامه‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود بجز در مورد توضیح‌ داده‌ شده‌ در بند 26 كه‌ نمی‌توان‌ ارزش‌ منصفانه‌ را به‌ گونه‌ای‌ اتكا پذیر اندازه‌گیری‌ كرد.

15 . تولید كشاورزی‌ باید در زمان‌ برداشت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود. ارزش‌ تعیین‌ شده‌ مزبور هنگام‌ به‌كارگیری‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ ” حسابداری‌ موجودی‌ مواد و كالا ” یا استاندارد حسابداری‌ دیگری‌ ، بهای‌ تمام‌ شده‌ آن‌ محصول‌ محسوب‌ می‌شود.

16. مخارج‌ زمان‌ فروش‌ شامل‌ حق‌الزحمه‌ پرداختی‌ به‌ واسطه‌ها، مالیات‌ و عوارض‌ مربوط‌ می‌باشد.

17. تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ برای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ می‌تواند از طریق‌ گروه‌بنـدی‌ بر اساس‌ خاصه‌های‌ بارز آنها، برای‌ مثال‌، بر حسب‌ سن‌ یا نژاد، تسهیل‌ گردد. واحد تجاری‌، آن‌ دسته‌ از خاصه‌هایی‌ را انتخاب‌ می‌كند كه‌ در بازار به‌ عنوان‌ مبانی‌ قیمت‌گذاری‌ دارایی‌ استفاده‌ می‌شود.

18. واحدهای‌ تجاری‌ غالباً قراردادهایی‌ منعقد می‌كنند كه‌ به‌ موجب‌ آنها داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ خود را درآینده‌ بفروشند. قیمتهای‌ قرارداد برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ الزاماً مربوط‌ نیست‌، زیرا ارزش‌ منصفانه‌ منعكس‌كننده‌ ارزش‌ در بازار جاری‌ است‌ كه‌ در آن‌ خریدار و فروشنده‌ مطلع‌ و مایل‌ معامله‌ می‌كنند. در نتیجه‌، ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ الزاماً به‌ علت‌ وجود قرارداد تعدیل‌ نمی‌شود. در برخی‌ موارد، قرارداد فروش‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ ممكن‌ است‌ قراردادی‌ زیانبار باشد. در این‌ صورت‌ زیان‌ ناشی‌ از قرارداد یعنی‌ مازاد مخارج‌ اجتناب‌ناپذیر ایفای‌ تعهدات‌ مربوط‌ به‌ قرارداد نسبت‌ به‌ منافع‌ حاصل‌ از آن‌، به‌ عنوان‌ ذخیره‌ شناسایی‌ می‌شود.

19. در صورتی‌ كه‌ بازار فعالی‌ برای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ وجود داشته‌ باشد، مظنّه‌ بازار مبنای‌ مناسبی‌ برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ است‌. در صورت‌ دسترسی‌ واحد تجاری‌ به‌ بازارهای‌ فعال‌ متعدد، از مربوط‌ ترین‌ بازار استفاده‌ می‌شود. برای‌ مثال‌، اگر واحد تجاری‌ به‌ دو بازار فعال‌ دسترسی‌ داشته‌ باشد، قیمت‌ موجود در بازاری‌ را انتخاب‌ خواهد كرد كه‌ انتظار دارد از آن‌ استفاده‌ كند.

20. در صورتی‌ كه‌ بازار فعالی‌ وجود نداشته‌ باشد، واحد تجاری‌ از یك‌ یا چند مورد زیر،
به‌ شرط‌ دسترسی‌، برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ استفاده‌ می‌كند :

الف‌. قیمتهای‌ تضمینی‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ دولت‌،

ب‌ . آخرین‌ قیمت‌ معامله‌ در بازار، مشروط‌ بر این‌ كه‌ در فاصله‌ زمانی‌ بین‌ تاریخ‌ آن‌ معامله‌ و تاریخ‌ ترازنامه‌ تغییر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در شرایط‌ اقتصادی‌ رخ‌ نداده‌ باشد،

ج‌ . قیمتهای‌ بازار داراییهای‌ مشابه‌ با در نظر گرفتن‌ تعدیلاتی‌ كه‌ تفاوتها را منعكس‌ می‌كند، و

د . معیارهای‌ خاص‌ مانند ارزش‌ میوه‌ براساس‌ جعبه‌ و ارزش‌ گله‌ گوشتی‌ بر حسب‌ كیلوگرم‌ گوشت‌.

21. در برخی‌ موارد، منابع‌ اطلاعاتی‌ مندرج‌ در بند 20 ممكن‌ است‌ بیانگر نتایج‌ متفاوت‌ برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ باشد. واحد تجاری‌، دلایل‌ چنین‌ تفاوتهایی‌ را به‌ منظور دستیابی‌ به‌ قابل‌اتكاترین‌ براورد ارزش‌ منصفانه‌، از میان‌ دامنه‌ای‌ از براوردهای‌ منطقی‌ نسبتاً نزدیك‌ به‌ هم‌، در نظر می‌گیرد.

22. بعضی‌اوقات‌ ممكن‌ است‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ نزدیك‌ باشد، به‌ ویژه‌ در مواقعی‌ كه‌ :

الف‌. از زمان‌ تحمل‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ اولیه‌، دگردیسی‌ زیستی‌ كمی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، یا

ب‌ . انتظار نرود دگردیسی‌ زیستی‌ تأثیر با اهمیتی‌ بر قیمت‌ داشته‌ باشد.

درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌

23 . درآمد ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ و نیز درآمد یا هزینه‌ ناشی‌ از تغییر در ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ دارایی‌ زیستی‌ غیرمولد ، باید در سود و زیان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور شود.

24. درآمد ممكن‌ است‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ یك‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد ایجاد شود. باتوجه‌ به‌ اینكه‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد خریداری‌ شده‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ شناسایی‌ می‌شود، بنابراین‌ درآمد ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌، مربوط‌ به‌ مواردی‌ غیر از خرید می‌باشد كه‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ تولد یك‌ گوساله‌ گوشتی‌ اشاره‌ كرد.

25. در آمد یا هزینه‌ ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ تولید كشاورزی‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌، باید در سود یا زیان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور شود.

عدم‌ امكان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر

26. این‌ پیش‌ فرض‌ وجود دارد كه‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد را می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكا پذیر اندازه‌گیری‌ كرد. به‌ هر حال‌ پیش‌ فرض‌ یاد شده‌ تنها در شناخت‌ اولیه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولدی‌ كه‌ قیمت‌ یا ارزش‌ بازار آن‌ در دسترس‌ نیست‌ و سایر براوردهای‌ ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ به‌ وضوح‌ غیرقابل‌ اتكا است‌، می‌تواند مصداق نداشته‌ باشد. در این‌ موارد ، دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد باید به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر هرگونه‌ كاهش‌ ارزش‌ ، اندازه‌گیری‌ شود. در هر زمان‌ كه‌ بتوان‌ ارزش‌ منصفانه‌ چنین‌ دارایی‌ را به‌ گونه‌ای‌ اتكا پذیر اندازه‌گیری‌ كرد، واحد تجاری‌ باید آن‌ را به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ كند.

27. واحد تجاری‌ كه‌ در یك‌ مقطع‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد را بر مبنای‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ كرده‌ باشد، تا زمان‌ حذف‌ یا واگذاری‌، اندازه‌گیری‌ دارایی‌ یاد شده‌ را بر همین‌ مبنا ادامه‌ می‌دهد.

28. در تمامی‌ موارد، واحد تجاری‌ تولید كشاورزی‌ را در زمان‌ برداشت‌، به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ می‌كند. این‌ استاندارد منعكس‌ كننده‌
این‌ دیدگاه‌ است‌ كه‌ ارزش‌ منصفانه‌ تولید كشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌ همواره‌ می‌تواند به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر اندازه‌گیری‌ شود.

29. واحد تجاری‌ در تعیین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و كاهش‌ ارزش‌ تولید كشاورزی‌ پس‌ از برداشت‌، الزامات‌ مندرج‌ در استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ حسابداری‌ موجودی‌ مواد و كالا را بكار می‌گیرد.

كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌

30. نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌، تابع‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 10 با عنوان‌ حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ است‌. در مواردی‌ كه‌ دارایی‌ زیستی‌ توسط‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ كمك‌ بلاعوض‌ دراختیار واحد تجاری‌ قرار می‌گیرد، كمك‌ بلاعوض‌ دولت‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ است‌. نحوه‌ عمل‌ در مورد تغییرات‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد پس‌ از شناخت‌ اولیه‌ تابع‌ رویه‌ مندرج‌ در بند 23 این‌ استاندارد است‌.